Hakuna Academy

Jongeren opgeleid tot bewuste en actieve mediagebruikers

Projectnaam Hakuna Academy
Pijler Jongeren & Maatschappij
Aandachtsgebied Jongeren & Maatschappij
Aanvrager Stichting Story Academy
Bijdrage van Fonds 21 € 30.000

Hakuna Academy is een educatief en sociaal-artistiek traject van Story Academy, een onderdeel van ROSE stories. Het project brengt jongeren tussen de 17 en 23 jaar in aanraking met alle facetten van het filmvak. De doelgroep van Hakuna Academy bestaat nadrukkelijk uit jongeren met verschillende culturele achtergronden die niet uit zichzelf hun weg naar de kunstacademie zouden bewandelen. Het project wil deze jongeren opleiden tot bewuste en actieve mediagebruikers, en bekwame semi-professionals in het filmvak. Na twee succesvolle eerdere edities in Den Haag, staat Hakuna Academy het komende jaar open voor jongeren uit heel Zuid Holland.

Mediawijsheid

In de Nederlandse media wordt vaak over jongeren met een migratieachtergrond gesproken, maar ze zijn zelf vrijwel geen onderdeel van de industrie. Daarnaast is de berichtgeving over hen niet zelden negatief. Gebrekkige representatie en stigmatisering werkt dikwijls door in de vorming van een negatief zelfbeeld, maar houdt ook verband met discriminatie op de arbeidsmarkt en beperking van een kansrijke toekomst. Op de Hakuna Academy introduceren professionals uit het filmvak de jongeren in de discipline en tonen hoe film als artistieke uitdrukkingsvorm een krachtig middel is voor zelfexpressie en storytelling. De jongeren doorlopen een traject van veertien weken, waarin ze workshops volgen en in kleine groepjes werken aan hun eigen film. De deelnemers doen dit onder begeleiding van filmprofessionals en een sociaal maatschappelijk coach die het groeps- en individuele proces bewaakt. De films gaan in première in Filmhuis Den Haag.

 

De werving van de jongeren vindt plaats met een online campagne/workshop over mediawijsheid in samenwerking met FunX. Met deze campagne verwacht de organisatie zo’n vijfduizend jongeren te bereiken. Uiteindelijk worden tien tot veertien jongeren geselecteerd voor deelname aan de academy.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Hakuna Academy heeft zich ontwikkeld tot voorbeeldstellend project ten aanzien van kunsteducatie en mediawijsheid. Het project overtuigt niet alleen door de praktische vaardigheden die de jongeren opdoen tijdens het traject, maar ook echt door het betrokken team en het feit dat zij overtuigend de taal van de jongeren spreken. Er wordt echt rekening gehouden met de context van de jongeren, en er wordt op passende wijze gestimuleerd tot zelfontplooiing. Het succes van deze aanpak is ook terug te zien in de uitstroom van de deelnemers. Deelnemers van de vorige editie zijn na hun deelname onder meer toegelaten tot het Grafisch Lyceum, St. Joost, Gerrit Rietveld Academie en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten.


Projecten

>
>