Beeldkracht

Jongeren experimenteren met kunstvormen

Projectnaam Beeldkracht
Pijler Kunst & Educatie
Aandachtsgebied Kunst & Educatie
Aanvrager Stichting de Vrolijkheid
Bijdrage van Fonds 21 € 45.000
€ 45.000

Beeldkracht is een project waarin jongeren (12 – 18 jaar) in asielzoekerscentra op creatieve wijze werken aan de vorming en uiting van hun identiteit. Onder leiding van professionele kunstenaars gebruiken zij verschillende kunstvormen om hun verhaal vorm te geven. Het project is een initiatief van stichting De Vrolijkheid. In het project Beeldkracht wordt kunst ingezet om de ontwikkeling en empowerment van tieners in asielzoekerscentra te stimuleren en hen verrijkende (en soms zelfs bepalende) ervaringen te bieden. 

 

Fonds 21 steunt dit project met een meerjarige toekenning voor 2020 en 2021.

 

Kunstdisciplines

Beeldkracht laat jonge bewoners van asielzoekerscentra tijdens workshops kennismaken met uiteenlopende kunstdisciplines. De jongeren onderzoeken kunstvormen en gaan ermee experimenteren. Gedurende het traject werken de deelnemers toe naar een eindproduct, waarin zij op hun eigen manier hun verhaal verbeelden. Daarmee vormt kunst in dit project zowel een middel om persoonlijke en maatschappelijke doelstellingen te behalen, als een doel op zich. Het toewerken naar een eindproduct geeft de jongeren een tastbaar resultaat en iets om trots op te zijn. Beeldkracht wordt uitgevoerd in 25 opvanglocaties verspreid door Nederland. Met het project worden in twee jaar tijd meer dan vierduizend jongeren bereikt.

 

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt dit project vanuit het aandachtsgebied ‘Kunst en Educatie, leren over en met kunst’. Beeldkracht wordt uitgevoerd door een organisatie die veel ervaring heeft met de doelgroep. De jongeren komen bij de Vrolijkheid op een positieve manier in contact met anderen en vergroten het netwerk dat ze in Nederland hebben. Het project richt zich op een groep jongeren waar weinig ondersteuningsaanbod voor is. Door deelname aan Beeldkracht krijgen de deelnemers inzicht in hun talenten en ambities. Ook geeft deelname hen handvatten om te reflecteren op het (meestal heftige) verleden en vooruit te blikken op de toekomst.

 


Dit project maakt onderdeel uit van het dossier:

Dossier: Kunst en Educatie, leren over en met kunst


Projecten

>
>