Jonge Harten Festival (2022 - 2023)

Theaterfestival voor jongeren

Projectnaam Jonge Harten Festival (2022 - 2023)
Pijler Kunst & Educatie
Aandachtsgebied Kunst & Educatie
Aanvrager Stichting Jonge Harten
Bijdrage van Fonds 21 € 50.000
€ 50.000

Jonge Harten is een negendaags festival voor jongeren tussen de 12 en 29 jaar in Groningen met theater, performance, dans en meer. Het is het enige festival in Nederland dat zich specifiek op jongeren richt. Met een divers theateraanbod in de breedste zin van het woord legt Jonge Harten de verbinding met het jonge publiek. Het festival coproduceert voorstellingen en ontwikkelt hierbij educatief aanbod en een uitgebreide contextprogrammering.

 

Fonds 21 steunt dit project met een tweejarige toekenning voor de edities 2022 en 2023.

Generaties verenigen

Jonge Harten wil een stem geven aan een nieuwe generatie, bijdragen aan betere toekomst en middels theater jonge generaties verenigen. Dit jaar doet het festival dat met het thema ‘ontwapening’ en de ondertitel ‘Choose Your Battles’. Het is een uitnodiging aan de bezoeker om de focus te leggen op dat wat echt waardevol en noodzakelijk is en te kiezen hoe die uitdaging vervolgens aan te gaan. Daartoe programmeert het festival voorstellingen die prikkelen om niet op safe te spelen. Soms ongemakkelijk, vaak herkenbaar, maar altijd reden tot gesprek. In het educatietraject van het festival is veel aandacht voor context en de ontmoeting tussen maker en publiek. Jonge Harten heeft drie educatieprogramma’s voor het voortgezet onderwijs, gericht op brugklassers, midden- en bovenbouw. Ook is er een buitenschools educatief programma.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt Jonge Harten vanwege de artistieke kwaliteit en de uitgesproken visie op programmering, kunsteducatie en publieksbereik. Het festival richt zich daarbij op jongeren, een doelgroep die goed bij Fonds 21 past. Op het gebied van educatie is het festival voorbeeldstellend en origineel. Er is aanbod voor scholieren van allerlei niveaus en voor jongeren in hun vrije tijd. Daarbij komt dat Jonge Harten een duidelijke publieksvisie heeft en investeert in publieksonderzoek.

Data en locaties

Jonge Harten Festival vindt plaats van 18 tot en met 26 november op verschillende locaties in de stad Groningen.


Dit project maakt onderdeel uit van het dossier:

Dossier: Kunst en Educatie, leren over en met kunst


Projecten

>
>