Help I Need Some Body

Voorstelling over de complexiteit van zorg

Projectnaam Help I Need Some Body
Pijler Jongeren & Maatschappij
Aandachtsgebied Jongeren & Maatschappij
Aanvrager Theater DEGASTEN
Bijdrage van Fonds 21 € 18.000

Help I Need Some Body is een beeldende, poëtische theatervoorstelling van DEGASTEN, Mimetheatergroep Bambie, en Theater LeBelle waarin mensen van verschillende generaties het vragen om hulp en het bieden van hulp, uitvergroten tot een absurdistisch verschijnsel. In de voorstelling is aandacht voor zowel de mooie als pijnlijke aspecten van hulp. En voor de noodzaak en de beperkingen van zorgdragen voor een ander, tussen mensen en in de maatschappij. De voorstelling draagt bij aan het bespreekbaar maken van hulp vragen en geven, en het creëren van bewustwording van de impact ervan op de mentale gezondheid. 

Verschillende generaties

Bijzonder aan de coproductie is de samenstelling van de spelersgroep die verschillende generaties, culturele achtergronden en niveaus van zelfredzaamheid bij elkaar brengt. Zo maakt DEGASTEN interdisciplinair theater gebaseerd op de belevingswereld van hun jonge spelers, is Theater LeBelle een theaterwerkplaats voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking en maakt mimetheatergroep Bambie al 25 jaar beeldend theater waarin het lichaam de spiegel is van de menselijke ziel. In de voorstelling staan verschillende generaties makers en spelers allemaal samen op de vloer. Het resultaat is een voorstelling met uitbundige groepsscènes, intieme ontmoetingen en persoonlijke solo-acts.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Het thema van Help I Need Some Body kan bijdragen aan meer bewustwording over het onderwerp en het bestrijden van vooroordelen over hulp vragen en geven. De voorstelling is gemaakt in co-creatie met jongeren. Met het project wordt een divers publiek bereikt, zowel de jonge en diverse doelgroep van DEGASTEN als de achterban van LeBelle (zorgprofessionals) en het theaterpubliek van Bambi. Vanwege de thematiek is de verwachting dat ook mensen worden bereikt die anders niet zo snel naar het theater gaan.

Data en locaties

Help I Need Some Body is 1 juni is première gegaan in Frascati in Amsterdam. De voorstelling is verder te zien in Den Haag, Rotterdam, Utrecht en sluit af in Podium Mozaïek in Amsterdam.


Projecten

>
>