Nieuw Licht - Het Rijksmuseum en de slavernij.

Blik op Nederlands slavernijverleden

Projectnaam Nieuw Licht - Het Rijksmuseum en de slavernij.
Pijler Kunst & Cultuur
Aandachtsgebied Film, Mediakunst & Digitale Cultuur
Aanvrager Memphis Features
Bijdrage van Fonds 21 € 40.000

Wat gebeurt er als het Rijksmuseum de blik op de Nederlandse slavernijgeschiedenis richt? Daarover gaat ‘Nieuw Licht – Het Rijksmuseum en de slavernij’, een documentaire over de eerste slavernijtentoonstelling in een van de grootste musea van Nederland. De film van de in Suriname geboren regisseur Ida Hoes laat van dichtbij zien hoe pijnlijk en wrang, maar tegelijkertijd helend en bevrijdend het samenstellen van deze tentoonstelling is. Zeker dankzij de inbreng van mensen met roots in zowel de West als de Oost.

Rijksmuseum en slavernij

Werd bij een eerdere tentoonstelling in het Rijksmuseum ‘Goede Hoop. Zuid-Afrika en Nederland vanaf 1600’ geen enkele zwarte Zuid-Afrikaanse wetenschapper, kunstenaar of conservator betrokken, onder leiding van museumdirecteur Taco Dibbits moet dat anders. Hij vindt dat het Rijksmuseum een museum van iedereen moet zijn. Bij de tentoonstelling over het Nederlands slavernijverleden zijn dan ook voor het eerst niet-witte conservatoren betrokken. Nieuw Licht toont de rol van een museum in de beeldvorming. Ook brengt de documentaire aan de oppervlakte hoe Nederlanders met een migratieachtergrond zich gerepresenteerd zien in de grote kunstinstellingen. Daarmee sluit de film aan op een zeer actueel maatschappelijk debat, waarin enerzijds nazaten van de slavernij willen dat er recht wordt gedaan aan de geschiedenis, en anderzijds conservatieve politici en historici vasthouden aan hun blik op de vaderlandse geschiedenis.

 

Aan Nieuw Licht is een impactcampagne en educatief traject verbonden, gericht op een brede doelgroep. Ook wordt er specifiek ingezet op het bereiken van nieuwe publiekgroepen: (jonge) Nederlanders met een migratieachtergrond. Het affiche van Nieuw Licht is ontworpen door Iris Kensmil.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Nieuw Licht is een documentaire over de slavernijtentoonstelling in het Rijksmuseum met een hoge mate van actualiteit en urgentie. Het is een onafhankelijke auteursfilm van een internationaal prijswinnende filmmaker van Surinaamse afkomst. Door de brede uitbreng op televisie en in de bioscoop en dankzij de impactcampagne met daarin veel aandacht voor jongere doelgroepen, zal een breed en divers publiek in aanraking komen met de discussie over beeldvorming en representatie in de (kunst)geschiedenis.

Data en locatie

‘Nieuw Licht – Het Rijksmuseum en de slavernij’ is te zien op maandag 15 februari, om 20.25 uur bij de NTR op NPO2.


Projecten

>
>