Young Impact

Jongeren in actie voor een betere wereld

Projectnaam Young Impact
Pijler
Aanvrager Young Impact
Bijdrage van Fonds 21 € 50.000

Young Impact is een scholenprogramma om jongeren inspiratie te bieden om vanuit hun eigen intrinsieke motivatie positieve maatschappelijke acties te ondernemen. De gelijknamige stichting is opgericht door NLvoorelkaar, CJP en NJR. Young impact reist langs scholen en laat jongeren nadenken over wat zij willen veranderen in de wereld en stimuleert hen hun plannen uit te voeren. Het project bestaat uit een kick-off, workshops, een lesprogramma en challenges.

Challenges

Het scholenprogramma wordt uitgerold op 150 scholen verspreid over Nederland. Met het programma wil Young Impact jongeren zelfinzicht geven, waarmee ze zich ontwikkelen tot actieve en sociale wereldburgers. Ook moet het project jongeren inspireren en activeren om zich maatschappelijk in te zetten. Tijdens de kick-off wordt een groep van dertig jongeren geselecteerd en aan de hand van workshops opgeleid tot ambassadeur. Deze jongeren zijn tijdens het project het aanspreekpunt voor de andere deelnemers. In het lesprogramma worden de jongeren uitgedaagd om oplossingen of positieve interventies voor maatschappelijke uitdagingen te bedenken en op te zetten. In de challenges gaan ze vervolgens aan de slag om hun sociale actie te realiseren. Alle jongeren die een challenge organiseren worden uitgenodigd voor het evenement de ‘Young Impact Celebration’ waar rolmodellen speechen, artiesten optreden en awards worden uitgereikt aan de meest succesvolle deelnemers.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt dit project vanuit het thema Ondernemen binnen de pijler Jongeren & Maatschappij. Young Impact zet in op maatschappelijke betrokkenheid bij jongeren en zet vervolgens aan tot het ondernemen van actie. De invulling van het project sluit aan op de belevingswereld van jongeren en er is aandacht voor 21st Century Skills. Er wordt gewerkt met peer educators, in het lesprogramma worden hoofdzakelijk actieve werkvormen gebruikt en de communicatie en vormgeving passen bij de doelgroep. Met 150 deelnemende scholen is het bereik groot. Het programma wordt doorlopend geëvalueerd met de trainers, leerkrachten en leerlingen. Hiernaast voert de organisatie een effectevaluatie uit in samenwerking met Lucas Meijs, hoogleraar vrijwilligerswerk aan de Erasmus Universiteit


Projecten

>
>