Een Rondje Mooiste Museum

Mbo'ers op verkenning in het Gemeentemuseum

Projectnaam Een Rondje Mooiste Museum
Pijler Kunst & Educatie
Aandachtsgebied Programma: Kunsteducatie voor mbo'ers
Aanvrager Kunstmuseum Den Haag
Bijdrage van Fonds 21 € 44.082

Een Rondje Mooiste Museum van het Gemeentemuseum Den Haag is  speciaal  toegesneden op mbo-studenten. Het project laat hen kennismaken met de architectuur van het museumgebouw dat is ontworpen door Berlage. Ook is er een beroepsgericht deel waarbij studenten worden gekoppeld aan een museumfunctie of -collectieonderdeel. Het eindproduct van het project is een digitaal tijdschrift.

 

Fonds 21 steunt dit project binnen de programmaregeling ‘Kunsteducatie voor mbo’ers’. Met de programmaregeling roept Fonds 21 kunstinstellingen op kwalitatief en toegankelijk aanbod te ontwikkelen voor jongeren van 15 tot en met 25 jaar die een mbo-opleiding volgen.

Interactieve tablettour

Een Rondje Mooiste Museum is tweeledig van opzet. In het eerste deel van het project gaan de studenten in tweetallen met een tablet op een interactieve ontdekkingstour door het museumgebouw. Steeds geeft de tablet beknopte weetjes met daarna een  doe-opdracht, bijvoorbeeld een foto-opdracht of een quizvraag. In het tweede deel zijn de studenten vrij om vanuit hun persoonlijke belangstelling en/of opleiding te kiezen voor één van de gespecialiseerde vervolgopdrachten. De inspanningen van de studenten tijdens de interactieve tour door het museum leiden uiteindelijk tot een concreet eindresultaat, een DigiZine. Dit digitale magazine kan na afloop worden gedeeld met anderen en worden beoordeeld door docenten van school.

 

Na afronding van het project ontvangen de studenten een gezinskaart voor een gratis vervolgbezoek aan het museum samen met hun familie. De  docenten krijgen een docentenpas die een jaar lang gratis toegang geeft tot het museum.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Een Rondje Mooiste Museum is een van de pilotprojecten van de programmaregeling ‘Kunsteducatie voor mbo’ers’. Met deze regeling wil Fonds 21 een impuls geven aan het ontwikkelen van kwalitatief en toegankelijk kunsteducatief aanbod  voor jongeren die een mbo-opleiding volgen. Een Rondje Mooiste Museum wordt ingebed in het vak Burgerschap dat deel uitmaakt van alle studierichtingen binnen het mbo. De opzet en inhoud van de interactieve tablettour worden afgestemd op de doelgroep. Daartoe wordt samengewerkt met het ROC Mondriaan. Dat levert ook testgroepen  en draagt bij aan de evaluatie van het project. Docenten van het ROC Mondriaan volgen ter voorbereiding op het project een docententraining in het museum. Met die bagage kunnen zij hun studenten vervolgens op enthousiaste wijze begeleiden in het museum. 


Projecten

>
>