IMC Weekendschool 2023/2024

Aanvullend onderwijs door vakexperts

Projectnaam IMC Weekendschool 2023/2024
Pijler Jongeren & Maatschappij
Aandachtsgebied Jongeren & Maatschappij
Aanvrager IMC Weekendschool
Bijdrage van Fonds 21 € 150.000

Stichting IMC Weekendschool biedt aanvullend onderwijs aan jongeren uit wijken in Nederland waar dit het hardst nodig is. De centrale missie is om jongeren van alle schoolniveaus en sociale achtergronden een plek in de samenleving te laten innemen die past bij hun interesses en capaciteiten. Het programma richt zich op het verbreden van toekomstperspectieven, vergroten van zelfvertrouwen en levensvaardigheden, en versterken van verbondenheid met de Nederlandse samenleving. De basis van de activiteiten van IMC Weekendschool wordt gevormd door het weekendonderwijs voor jongeren tussen 10 en 14 jaar. In totaal is IMC Weekendschool actief op 63 locaties verspreid over het land.

Weekendonderwijs

Het kloppend hart van IMC Weekendschool zijn de onderwijsprogramma’s op zondag. Jongeren krijgen drie jaar lang wekelijks les in vijftien verschillende beroepsvakken. Deze lessen worden gegeven door gastdocenten uit diverse beroepen. Thema's als mediawijsheid en burgerschap komen aan bod. Excursies zijn een belangrijk onderdeel van het programma. Elk vak wordt afgesloten met een feestelijk moment waar de jongeren presenteren wat ze hebben geleerd en gemaakt. Het bereik van de tien weekendvestigingen is ruim 1.100 jongeren.

 

IMC Weekendschool richt zich ook op het vergroten van ouderbetrokkenheid door een pilotprogramma uit te breiden. Hiermee wil de organisatie de positieve effecten van het weekendprogramma uitbreiden naar de naaste omgeving (gezin of familie) van de jongeren. Naast het weekendonderwijs heeft IMC Weekendschool andere programma's en activiteiten ontwikkeld, waaronder een alumni-programma (IMC Alumni) en implementatie van hun methoden in het basisonderwijs (IMC Basis) en ISK-onderwijs (IMC On Tour).

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

IMC Weekendschool past goed bij Fonds 21 vanwege de nadruk op kansenongelijkheid, landelijke schaal en strategische aanpak om het onderwijssysteem te verbeteren. De kwaliteit van de programma’s van IMC Weekendschool en hun belang voor zowel jongeren als het domein voor (aanvullend) onderwijs is evident. Alumni tonen de waarde van weekendscholen, die jongeren unieke ervaringen en waardevolle contacten bieden. Voor schooljaar 2023/2024 steunt Fonds 21 IMC Weekendschool met een bijdrage van €150.000, waarvan €120.000 voor het weekendprogramma en €30.000 voor steun aan andere IMC-programma's en afdelingen.


Projecten

>
>