Design Your Future

Individueel begeleidingstraject voor jongeren

Design Your Future is een individueel begeleidingstraject van Young Ambition voor kwetsbare jongeren in de regio Utrecht. Het project laat jongeren kennismaken met het werkveld van hun interesse en helpt hen te onderzoeken waar hun kracht ligt. Deelnemers zijn tussen de 15 en 25 jaar,  vastgelopen in hun (school)loopbaan en hebben geen uitkering of een jobcoach. Young Ambition koppelt deze jongeren aan een professional met wie ze meelopen in de praktijk. Op deze manier gaat het beroep leven en krijgen ze een realistisch beeld van de werkzaamheden en de mogelijkheden in het werkveld.

Meelopen met een professional

Het traject van Design Your Future bestaat uit twee fasen. In de eerste fase ontdekken de jongeren samen met een peer educators via opdrachten welk beroep of opleiding bij hen past. Daarna lopen ze mee met een professional uit het werkveld. Voor de jongeren die dan al een baan hebben gevonden stopt het traject hier. Deelnemers die verdere begeleiding in hun oriëntatie nodig hebben of hebben besloten een opleiding te volgen gaan verder met fase twee. Een coach helpt hen met het vinden van een opleiding, het inschrijven bij een onderwijsinstelling en de verdere voorbereiding richting de start van hun opleiding. Deelnemers op zoek naar werk worden in de tweede fase geholpen met het opstellen van een cv en motivatiebrief, het zoeken naar vacatures, het oefenen van sollicitatiegesprekken en het aannemen van een professionele houding. Ook geeft de coach na de start bij een baan minimaal zestien weken begeleiding aan zowel de jongere als de werkgever.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt Design Your Future vanuit het thema Ondernemen binnen de pijler Jongeren & Maatschappij. Jongeren tussen de 15 en 25 jaar worden gestimuleerd hun dromen te benoemen  en een plan te maken om ze te realiseren. De coaches van Young Ambition zijn ook jong en begrijpen de belevingswereld van jongeren. Door de praktische en toekomstgerichte insteek van de trajecten onder begeleiding van deze peer educators kunnen jongeren loskomen van eerdere ervaringen. Young Ambition evalueert het project doorlopend met jongeren en met betrokken partners. Daarnaast werkt de aanvrager aan een effectmeting.


Deze projecten ontvingen eerder steun van Fonds 21Bekijk meer projecten

Basquiat: The Artist and his New York Scene

Solotentoonstelling Basquiat in Heerlen

‘Basquiat: The Artist and His New York Scene’ in Glaspaleis Schunck in Heerlen is een tentoonstelling met en rondom het werk van de Amerikaanse kunstenaar Jean-Michel Basquiat (1960 – 1988).

Bekijk project

Unicef Kinderrechten Filmfestival 2020

Filmeducatieproject over kinderrechten

Het project leert kinderen van 8 tot en met 14 jaar spelenderwijs alles over het maken van film, filmgeletterdheid, mediawijsheid, sociale vaardigheden en thema’s als burgerschap en kinderrechten.

Bekijk project