Young Impact 2019

Jongeren zetten zich in voor samenleving

Young Impact is een project dat jongeren inspireert zich te ontwikkelen tot betrokken wereldburgers. Het project is een initiatief van NLvoorelkaar, CJP en NJR en geeft jongeren de mogelijkheid om zich in te zetten voor de samenleving. Fonds 21 draagt bij aan het scholenprogramma van Young Impact dat bestaat uit workshops en een lesprogramma. Het programma is gedifferentieerd naar het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo (niveaus 1-2 en 3-4).

Challenges

Het scholenprogramma van Young Impact begint met een kick-off op alle deelnemende scholen. Tijdens deze dag worden dertig jongeren geselecteerd die vervolgens door twee NJR-trainers worden opgeleid tot ambassadeur. Deze jongeren krijgen workshops in leiderschap en in het organiseren van projecten. Daarna vormen zij het aanspreekpunt voor de deelnemers van het lesprogramma. In het lesprogramma leren de jongeren hoe ze hun kwaliteiten en interesses kunnen omzetten in positieve acties, zogeheten challenges. Ze worden uitgedaagd oplossingen of interventies voor maatschappelijke uitdagingen te bedenken en op te zetten. De ambassadeurs en docenten van de school hebben hierin een stimulerende en begeleidende rol. Ideeën voor de challenges kunnen worden uitgewisseld op een digitaal platform. Het project wordt afgesloten met de Young Impact Celebration waar rolmodellen toespraken geven, artiesten optreden en awards worden uitgereikt. 

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt dit project vanuit het thema Ondernemen binnen de pijler Jongeren & Maatschappij. Young Impact zet in op maatschappelijke betrokkenheid bij jongeren en zet vervolgens aan tot het ondernemen van actie. Er wordt gewerkt met peer educators, in het lesprogramma worden hoofdzakelijk actieve werkvormen gebruikt; communicatie en vormgeving passen bij de doelgroep. Met 150 deelnemende scholen is het bereik groot. Het programma wordt doorlopend geëvalueerd met de trainers, leerkrachten en leerlingen.


Deze projecten ontvingen eerder steun van Fonds 21Bekijk meer projecten

TodaysArt 2016

Festival voor hedendaagse kunst, muziek en digitale cultuur

TodaysArt is een jaarlijks terugkerend festival op het gebied van hedendaagse kunst, muziek en digitale cultuur. Met creativiteit en innovatie als uitgangspunten wil het festival kritisch reflecteren op wat er leeft in de kunst, cultuur en maatschappij.

Bekijk project

The Otolith Group: Xenogenesis

Van Abbemuseum - Xenogenesis

Het Van Abbemuseum in Eindhoven presenteert met Xenogenesis de eerste grootschalige tentoonstelling van The Otolith Group in Nederland. The Otolith Group is in 2002 in Londen opgericht door Anjalika Sagar en Kodwo Eshun.

Bekijk project