Young Impact 2019

Jongeren zetten zich in voor samenleving

Young Impact is een project dat jongeren inspireert zich te ontwikkelen tot betrokken wereldburgers. Het project is een initiatief van NLvoorelkaar, CJP en NJR en geeft jongeren de mogelijkheid om zich in te zetten voor de samenleving. Fonds 21 draagt bij aan het scholenprogramma van Young Impact dat bestaat uit workshops en een lesprogramma. Het programma is gedifferentieerd naar het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo (niveaus 1-2 en 3-4).

Challenges

Het scholenprogramma van Young Impact begint met een kick-off op alle deelnemende scholen. Tijdens deze dag worden dertig jongeren geselecteerd die vervolgens door twee NJR-trainers worden opgeleid tot ambassadeur. Deze jongeren krijgen workshops in leiderschap en in het organiseren van projecten. Daarna vormen zij het aanspreekpunt voor de deelnemers van het lesprogramma. In het lesprogramma leren de jongeren hoe ze hun kwaliteiten en interesses kunnen omzetten in positieve acties, zogeheten challenges. Ze worden uitgedaagd oplossingen of interventies voor maatschappelijke uitdagingen te bedenken en op te zetten. De ambassadeurs en docenten van de school hebben hierin een stimulerende en begeleidende rol. Ideeën voor de challenges kunnen worden uitgewisseld op een digitaal platform. Het project wordt afgesloten met de Young Impact Celebration waar rolmodellen toespraken geven, artiesten optreden en awards worden uitgereikt. 

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt dit project vanuit het thema Ondernemen binnen de pijler Jongeren & Maatschappij. Young Impact zet in op maatschappelijke betrokkenheid bij jongeren en zet vervolgens aan tot het ondernemen van actie. Er wordt gewerkt met peer educators, in het lesprogramma worden hoofdzakelijk actieve werkvormen gebruikt; communicatie en vormgeving passen bij de doelgroep. Met 150 deelnemende scholen is het bereik groot. Het programma wordt doorlopend geëvalueerd met de trainers, leerkrachten en leerlingen.


Deze projecten ontvingen eerder steun van Fonds 21Bekijk meer projecten

Plant

Voorstelling over kloof tussen mens en natuur

Plant is een multimediaproject over de groeiende kloof tussen mens en natuur. Het is een hoopvol protest over het omgooien van onze manier van denken, over verandering in jezelf.

Bekijk project

Ander Nieuws

Van digitaal nieuwsarchief tot multimediale verhalen vertelmachine

Hoe maak je een immense digitale collectie zo dat deze toegankelijk is en dat deze op een verrassende en prettige manier bijdraagt aan de beleving van de bezoeker?

Bekijk project