Foto: Dick van Aalst

Ik, Maria van Gelre. De hertogin en haar uitzonderlijke gebedenboek

Museum Het Valkhof - Ik, Maria van Gelre

‘Ik, Maria van Gelre’ in Museum Het Valkhof in Nijmegen is de eerste grote tentoonstelling over Maria van Gelre (1380 - in of na 1428 maar voor 1434), de haast moderne, zelfbewuste middeleeuwse vorstin. Ze is vooral bekend door het gebedenboek dat ze heeft laten maken en dat gezien wordt als een van de belangrijkste kunstschatten uit het laatmiddeleeuws hertogdom Gelre. Het museum toont nu haar boeiende levensreis aan de hand van ruim honderd objecten: miniaturen en handschriften, schilderkunst en sculpturen, textiel en sieraden en uiteraard het gebedenboek. 

Gebedenboek

Maria van Gelre was een Franse prinses die trouwde in 1405 met hertog Reinald IV van Gelre en Zutphen. Samen regeerden zij over Gelderland. In de tentoonstelling staan het leven en het gebedenboek van deze vorstin centraal. Tot de bruiklenen behoren vele artistieke topstukken uit internationale collecties die niet eerder in Nederland zijn tentoongesteld. Hoogtepunt vormt het gebedenboek dat met bijna zeshonderd folia zeer omvangrijk en uitzonderlijk rijk is geïllustreerd. In de loop der eeuwen zijn veel miniaturen weggesneden uit het boek. Het is een sleutelwerk in de vroeg vijftiende-eeuwse Nederlandse miniatuurkunst.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Het gebedenboek van Maria van Gelre geldt als hoogtepunt van de boekproductie uit de Noordelijke Nederlanden rond 1400 en als belangrijkste middeleeuwse kunstschat uit Gelderland. Museum Het Valkhof richt zich met deze tentoonstelling op een breed en groot publiek, onder meer door binnen de randprogrammering samen te werken met royaltydeskundige Kysia Hekster en met de Vrije Academie. Ook is er een educatief programma voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en studenten (kunst)geschiedenis.

Data en locatie

De tentoonstelling ‘Ik, Maria van Gelre’ is te zien van 13 oktober 2018 tot en met 6 januari 2019 in Museum Het Valkhof in Nijmegen.


Deze projecten ontvingen eerder steun van Fonds 21Bekijk meer projecten

CERAMIX

Keramiek in de beeldende kunst van Gauguin tot Schütte

Blockbuster-tentoonstelling over het gebruik van keramiek door 20e- en 21e-eeuwse kunstenaars.

Bekijk project

Gas, kroniek van een vluchtige bodemschat

Locatievoorstelling over gaswinning

‘Gas – Het Verhaal van een Vluchtige Bodemschat’ is een locatievoorstelling van Toneelgroep Jan Vos in samenwerking met het Noord Nederlands Toneel over de geschiedenis van de aardgaswinning in Groningen.

Bekijk project