Tienskip projectjaar 2023/2024

Jongeren wegwijs in de democratie

Projectnaam Tienskip projectjaar 2023/2024
Pijler Jongeren & Maatschappij
Aandachtsgebied Jongeren & Maatschappij
Aanvrager Stichting Tienskip
Bijdrage van Fonds 21 € 45.000

Democratie saai? Daar brengt Tienskip verandering in! De afstand tussen jongeren en democratie is onnodig groot. Tienskip zet zich in om deze kloof te dichten. De organisatie, geworteld in Friesland, bestaat uit jongeren die zich inzetten om andere jongeren wegwijs te maken in de lokale democratie. Tienskip laat zien hoe je maatschappelijke problemen kunt aankaarten en oplossen, hoe je zelf invloed kunt uitoefenen. Het enthousiasmeert jongeren voor democratie, toont het belang ervan en stimuleert jongeren om actief deel te nemen en impact te maken.

Democratische basiswaarden

Democratie is een groot goed, maar wordt op school en in de maatschappij vaak te klein gemaakt. Vaak reduceren we democratie tot verkiezingen, politieke instituties en de landelijke politiek. Echter, democratie gaat veel verder dan dat. Vooral op lokale schaal kan je als burger meedenken over oplossingen voor problemen in je directe omgeving. Tienskip organiseert projectdagen op middelbare scholen en mbo-instellingen en richt zich op het vergroten van het bewustzijn van de actieve rol die je als burger kan spelen. Dit omdat actief burgerschap niet alleen is weggelegd voor een beperkte groep die daar altijd al in geïnteresseerd is. De rode draad in de projecten van Tienskip is dat bewustwording wordt afgewisseld met concrete participatie van jongeren in hun lokale omgeving. In het studiejaar 2023/2024 wil Tienskip hun werkwijze in Friesland uitbreiden naar Groningen, Drenthe, Overijssel en Zuid-Holland. In deze vier provincies bouwt het innovatieteam aan een lokaal team van jongeren die de projectdagen op termijn zelfstandig kunnen organiseren.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

De activiteiten van Tienskip sluiten goed aan bij Fonds 21. Het project maakt jongeren bewust van de democratische basiswaarden en -vaardigheden en draagt bij aan de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren. Bovendien bouwt het een community van jongeren die zich actief willen inzetten voor de democratie. Tienskip is actief in de noordelijke provincies, waar het aanbod op het gebied van democratie en jongerenparticipatie beperkt is.


Projecten

>
>