ReadICTed to robots

Jongeren aan de slag met sociale robots

Projectnaam ReadICTed to robots
Pijler
Aanvrager Openbare Bibliotheek Gelderland-Zuid
Bijdrage van Fonds 21 € 37.280

Hoe houden jongeren zich staande in een snel veranderende en digitale wereld? En hoe kijken zij naar ethische en digitale ontwikkelingen daarin? Met het project ReadICTed to Robots wil Bibliotheek Gelderland Zuid lezen, ict en digitale wijsheid meer integreren in het onderwijs. Om dat te bewerkstelligen heeft de organisatie als een van de eerste bibliotheken in Nederland de beschikking over twee sociale robots, Bibi en Robin. Leerlingen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs gaan tijdens het project met de robots aan de slag om zo hun informatie- en digitale vaardigheden te vergroten.

Hackatons

ReadICTed to Robots bestaat uit verschillende onderdelen. Het project begint met een inspiratiesessie voor schoolbestuurders, -directies en leerkrachten over de rol die robots in de toekomst voor leerlingen zullen spelen. Hierna volgt een reeks zogeheten hackatons, waarbij leerlingen samen met een docent tijdens minimaal zes workshops met de robots aan de slag gaan, zowel in de bibliotheek als op school. Tijdens de hackatons leren de jongeren in teams de robots te programmeren en lossen ze in opdracht van werkgevers bestaande problemen op met inzet van de robots. Hierbij moeten de jongeren zelf informatie verzamelen op internet en in de bibliotheek en afstemmen met de opdrachtgever. Naast het hackaton-programma voor alle deelnemende scholen worden twee scholen intensiever begeleid in het inzetten van robotica-onderwijs op hun school. Deze begeleiding wordt gegeven door een designteam, met daarin onder anderen een procesbegeleider vanuit iXperium (een centrum dat zich inzet voor ict in het onderwijs) en een ict-expert van de Bibliotheek Gelderland Zuid.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt ReadICTed to Robots vanuit het thema Mediawijsheid/Geletterdheid in de pijler Jongeren & Maatschappij. Het project draagt bij aan het ontwikkelen van de digitale vaardigheden van jongeren, waarbij de nadruk ligt op programmatisch denken en werken (computational thinking) en informatievaardigheden. Bibliotheek Gelderland Zuid neemt een voortrekkersrol in het ontwikkelen van nieuwe (educatieve) projecten in de bibliotheek en is een van de eerste bibliotheken die sociale robots inzet. De organisatie is ervaren in het opzetten van vernieuwende projecten en heeft een goed netwerk onder scholen in de regio.


Projecten

>
>