Beroepenfeest VMBO On Stage

Scholieren leggen duurzame contacten met vakmensen

Projectnaam Beroepenfeest VMBO On Stage
Pijler
Aanvrager VMBO On Stage - Stichting Backstage
Bijdrage van Fonds 21 € 154.000

Wist u op 13- of 14-jarige leeftijd al wat u wilde worden? Sommige leerlingen weten het heel goed, maar de meeste hebben nog geen idee. Om een goede keuze te kunnen maken is het belangrijk om te weten welke beroepen er zijn en wat ze inhouden. On Stage helpt leerlingen van het vmbo met het maken van een bewuste opleidingskeuze om uitval tijdens de opleiding te voorkomen. Gedurende het schooljaar wordt toegewerkt naar het Beroepenfeest, waar vmbo-leerlingen in gesprek gaan met ondernemers en vakmensen die met passie vertellen over hun beroep. Leerlingen maken hierdoor kennis met uiteenlopende vakgebieden, zodat zij hun keuze voor hun toekomstige beroep goed kunnen onderbouwen. In het schooljaar 2016/2017 bestaat VMBO on Stage 10 jaar en vindt het plaats op 17 locaties verspreid over Nederland. Aan het 10-jarig jubileum wordt onder meer aandacht besteed met een documentaire gemaakt door Frans Bromet.

Beroepenfeest

Tijdens de Beroepenfeesten gaan de leerlingen in gesprek met ondernemers en vakmensen. Is er een klik is tussen de leerling en werkgever, dan volgt een meeloopdag. Matchmakers en Jeugdadviseurs helpen de leerlingen om de juiste beroepsbeoefenaar te vinden. Ook ouders spelen hierbij een belangrijke rol. Het doel is in alle regio’s hetzelfde: ervoor zorgen dat vmbo-leerlingen een keuze maken voor een opleiding die echt bij ze past. Daarnaast wordt er tijdens het Beroepenfeest gewerkt aan het leggen van duurzame contacten, waar de leerlingen later nog eens een beroep op kunnen doen. Veel leerlingen halen er een stage uit of zelfs een baan. 

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

VMBO On Stage sluit aan bij de criteria die worden gesteld aan projecten binnen de pijler Jongeren & Maatschappij. Het project past goed bij Fonds 21 vanwege de aandacht voor ambacht, vakmanschap en het enthousiasmeren van jongeren voor vakgerichte keuzes. On Stage zet zich in voor een gerichtere beroepskeuze, een breder toekomstperspectief, het stimuleren van ondernemersvaardigheden van jongeren en voor een positiever imago van vmbo-leerlingen. Het project is in de loop der jaren uitgegroeid van een lokaal tot een landelijk project met een groot bereik.


Projecten

>
>