Yael Davids - A Daily Practice: One is Always a Plural

Yael Davids in het Van Abbemuseum

Projectnaam Yael Davids - A Daily Practice: One is Always a Plural
Pijler Kunst & Cultuur
Aandachtsgebied Beeldende Kunsten & Vormgeving
Aanvrager Stedelijk Van Abbemuseum
Bijdrage van Fonds 21 € 25.000

Het Van Abbemuseum in Eindhoven presenteert deze zomer een tentoonstelling rondom het werk van Yael Davids (Jeruzalem, 1968). Verspreid over tien zalen wordt een selectie getoond van Davids’ eigen werk – variërend van sculptuur tot performance en installatie – gecombineerd met werk van belangrijke vrouwelijke kunstenaars uit de twintigste eeuw, zoals Hilma af Klint, Lee Lozano, Adrian Piper en Nasreen Mohamedi. Een aantal van deze werken is niet eerder in Nederland getoond. 

 

Lichamelijk bewustzijn

De tentoonstelling is gebaseerd op Davids’ onderzoek naar de relatie tussen het lichaam, de museumcollectie en de Feldenkrais Methode. Dit is een methode vanuit het principe dat een verandering in bewegen leidt tot een verandering in denken, waarnemen en voelen. Davids wil bezoekers kunst op nieuwe manieren laten ervaren; niet alleen met het oog of het intellect, maar ook met het lichaam en door beweging. Davids produceerde speciaal voor de tentoonstelling meerdere nieuwe kunstwerken die het lichamelijke bewustzijn van de bezoekers in de tentoonstellingsruimte verhoogt.

 

“Ik benader het gebouw van het Van Abbemuseum als lichaam. De verschillende delen van de tentoonstelling, zoals de meterslange textielinstallatie, de verschillende bruiklenen en de collectiestukken, functioneren als ruggengraat, ledematen en ingewanden.”
—Yael Davids

In aanloop naar de tentoonstelling heeft Davids intensief onderzoek gedaan naar de collectie van het Van Abbemuseum. Het raakte haar dat ze daarin vrijwel geen vrouwelijke kunstenaars trof waarmee ze zich verwant voelt. Daarom stelde Davids voor haar tentoonstelling een eigen verzameling samen met werk van kunstenaars wier proces, opvattingen, positie en levensloop een belangrijke rol hebben gespeeld in haar ontwikkeling als kunstenaar.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

De tentoonstelling in het Van Abbemuseum is het resultaat van Yael Davids’ onderzoek naar de relatie tussen het lichaam, de museumcollectie en de Feldenkrais Methode. Dat levert een interessante en originele invalshoek op voor de solotentoonstelling waarin Davids persoonlijk reageert op de collectie van het Van Abbemuseum en werken toont die zij van belang vindt. Daarmee krijgt de tentoonstelling een bredere context en diepgang. Er wordt een uitgebreid publieksprogramma georganiseerd gericht op het lichamelijk ervaren van kunst. Deze insteek biedt kansen op het bereik van nieuwe doelgroepen.

Data en locatie

De tentoonstelling Yael Davids – A Daily Practice is te zien van 2 juni tot en met 27 september 2020 in het Van Abbemuseum in Eindhoven. Vanwege het coronavirus is het uitgebreide publieksprogramma voorlopig uitgesteld.


Projecten

>
>