Kunst/Werk

Online mbo kunstproject

Projectnaam Kunst/Werk
Pijler Kunst & Educatie
Aandachtsgebied Programma: Kunsteducatie voor mbo'ers
Aanvrager Museum Boijmans Van Beuningen
Bijdrage van Fonds 21 € 50.000

Het project Kunst/Werk van Museum Boijmans Van Beuningen laat mbo-studenten met een frisse blik vanuit hun vakgebied naar het museum kijken. Want hoe zien mbo’ers het museum? Komen ze er wel eens? En zouden ze er willen werken? Boijmans wil met dit project werken aan het museum van de toekomst; als lerende organisatie willen zij graag van mbo-studenten weten welke rol verhalen, beeldcultuur en kunst spelen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Samen met de studenten onderzoeken ze de mogelijkheden en vormen van hun vakmanschap in de toekomstige museale wereld. In het eerste deel van dit project brengt het museum studenten van Zadkine Startcollege, studierichting Verkoop & Ondernemen en Horeca in aanraking met kunst en laat hen kritisch nadenken en ontdekken hoe het werk in een museum zich verhoudt tot hun eigen vakmanschap. De studenten presenteren hun ideeën over het museum van de toekomst met een tentoonstelling op Instagram.

 

Fonds 21 steunt dit project vanuit het programma ‘Kunsteducatie voor mbo’ers’.

 

Tentoonstelling op Instagram

Met een les en verschillende workshops wil Museum Boijmans Van Beuningen bijdragen aan een betere aansluiting tussen de culturele sector en het middelbaar beroepsonderwijs. Dat dit nodig is blijkt wel uit een rondgang onder de studenten; de overgrote meerderheid heeft het museum nog nooit bezocht. Tijdens de les vertellen verschillende medewerkers van het museum over hun werkzaamheden. Ook worden er kunstwerken getoond en klassikaal besproken. De workshops bestaan uit opdrachten waarin studenten worden uitgedaagd om kritisch te kijken naar de kunstwerken, woorden te vinden voor wat ze zien en met elkaar in gesprek te gaan. De deelnemers maken onder meer kennis met Marwan Magroun, een Rotterdamse jongen die nu een succesvolle fotograaf is en de studenten tijdens het traject zal portretteren. De kunstwerken en masterclasses vormen de basis van waaruit de studenten in hun onderzoek tot een concreet voorstel komen voor een presentatie op Instagram.

 

“Kunst is niet saai, het is perceptie. Als jongere denk je gewoon anders. Naar een museum gaan komt niet in je op ofzo.”
—Imanuel, mbo-student

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt dit project vanuit het programma ‘Kunsteducatie voor mbo’ers’, waarmee het fonds kunstinstellingen wil stimuleren kwalitatief aanbod van kunsteducatie te ontwikkelen voor jongeren die een mbo-opleiding volgen. Het project Kunst/Werk van Museum Boijmans Van Beuningen is hier een goed voorbeeld van. Het museum heeft de resultaten van het mbo-project Van Kijken Naar Zien gebruikt om Kunst/Werk nog beter te laten aansluiten op de belevingswereld van de doelgroep. Ook gebruikt het museum de evaluatie van het project om bij te dragen aan de bestendigheid van projecten en partnerships in de toekomst en om meer aansluiting te realiseren met het mbo.

 

Locatie

De resultaten van het project Kunst/Werk zijn hier te zien: www.instagram.com/boijmans


Dit project maakt onderdeel uit van het dossier:

Dossier: Kunsteducatie voor mbo'ers


Projecten

>
>