Breekjaar+

Jongeren ontdekken hun beste zelf

Projectnaam Breekjaar+
Pijler
Aanvrager Stichting Breekjaar
Bijdrage van Fonds 21 € 49.538

De middelbare school is voorbij. Maar wat nu? Studeren? Reizen? Werken? Stichting Breekjaar geeft jongeren de ruimte, kansen en coaching om hun beste zelf ontdekken. Met het project Breekjaar+ geeft de stichting (financieel) kwetsbare jongeren toegang tot een programma waarin ze zichzelf leren kennen voordat ze toekomstkeuzes maken. Deelnemers doorlopen een breed programma aan activiteiten waarin ze ervaren, proeven, ruiken en proberen. Samen met andere jongeren en begeleid door professionals die uit ervaring weten hoe lastig het kan zijn om continu in dubio te zitten.

Studiekeuze

Het project Breekjaar+ wordt uitgevoerd in Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. Per groep starten dertig jongeren die twee tot drie dagen per week deelnemen aan het programma. Fonds 21 financiert een aantal van deze plekken voor de jongeren die de kosten voor het programma niet zelf kunnen dragen. De deelnemers stellen bij de start eigen ontwikkeldoelen op en worden gestimuleerd zelf zo veel mogelijk initiatief te nemen. Het programma bestaat uit vijf fasen en begint met het verkennen van de eigen talenten en ambities. Vervolgens verkennen de jongeren hoe ze zich verhouden tot anderen. In de derde fase worden de deelnemers voorbereid op een reis van zes weken, die ze ook daadwerkelijk gaan maken. De vierde fase is de focus op studiekeuze en het programma sluit af met het organiseren van een gezamenlijk event.

 

Coaching en trainingen worden gegeven door gecertificeerde coaches. Tijdens alle fasen zijn er workshops, waarbij een variatie wordt aangebracht tussen workshops met aandacht voor hoofd, handen en hart. Verder worden er bedrijfsbezoeken, ouderavonden en twee kampen georganiseerd, bij aanvang van het project en halverwege.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 wil door het steunen van projecten bijdragen aan gelijke kansen van jongeren. Het programma van Breekjaar+ is duidelijk gefundeerd in kennis vanuit ontwikkelingspsychologie en pedagogische interventies. Door de variatie in onderdelen en de intensieve individuele coaching is het programma goed afgestemd op de behoeften van de verschillende deelnemers. Uit onderzoek van Noorda & Co blijkt dat Breekjaar er goed in slaagt om een veilige groepssetting te creëren waarin jongeren open kunnen zijn.

 


Projecten

>
>