Taal & Poëzie Schooljaar 2019/2020

Plezier in taal

Projectnaam Taal & Poëzie Schooljaar 2019/2020
Pijler
Aanvrager IMC Weekendschool
Bijdrage van Fonds 21 € 115.000

Taal verwondert en prikkelt. Het geeft de mogelijkheid gevoelens, ervaringen en wensen uit te drukken. Een goede beheersing van taal helpt om elkaar beter te verstaan en te begrijpen. Het vak Taal & Poëzie van IMC Weekendschool draagt bij aan het vergroten van de taalvaardigheid van jongeren. Plezier in taal staat hierbij voorop. Daarom wordt het vak gegeven door schrijvers, dichters en andere taalcreatieven. Tijdens vier lessen dragen zij vanuit hun eigen ervaringen hun enthousiasme voor taal over op jongeren.

Vergroten van taalvaardigheid

IMC Weekendschool heeft tot doel jongeren voor te bereiden om zelfstandig en gemotiveerd hun plaats te laten vinden in de samenleving. Sinds de start in Amsterdam Zuidoost in 1998 is IMC Weekendschool uitgegroeid tot een organisatie met tien vestigingen verspreid over Nederland. Het vak Taal & Poëzie wordt gegeven op alle weekendscholen en twee On Tour vestigingen (gericht op jonge nieuwkomers). De deelnemers aan het project leren niet van een docent uit een boek maar gaan in gesprek met schrijvers en dichters en werken vervolgens toe naar een eindproduct zoals een gedichtenposter, een bundel of een voordracht. Met het vak zet IMC Weekendschool expliciet in op het vergroten van het plezier in taal. Doelstellingen zijn verder het bijdragen aan het vergroten van de taalvaardigheid en bewustzijn creëren van de kracht van taal en het belang van goede taalbeheersing.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt Taal & Poëzie vanuit het thema Taalvaardigheid binnen de pijler Jongeren & Maatschappij. IMC Weekendschool weet een grote groep jongeren te motiveren om in het weekend lessen te volgen. De organisatie heeft veel aandacht voor evaluatieonderzoek en impactmeting. Uit evaluatie van Taal & Poëzie in eerdere jaren is gebleken dat jongeren meer plezier hebben in het spelen met taal en zien hoe taal een rol speelt op veel verschillende vlakken.

 

 


Projecten

>
>