Taal & Toekomstperspectief

Jonge migranten klaargestoomd voor arbeidsmarkt

Hoe zorg je ervoor dat migrantenjongeren tussen de 16 en 25 jaar met een taalachterstand zich beter in het Nederlands kunnen presenteren en uitdrukken, meer zelfvertrouwen krijgen en sneller hun weg vinden op de arbeidsmarkt? De landelijke koepel Het Begint met Taal ontwikkelt samen met vier ervaren lokale taalcoachorganisaties een methode die gericht is op het verbeteren van de arbeidscommunicatie- en vaardigheden van migrantenjongeren. De methode zal bestaan uit één op één begeleiding en groepsbijeenkomsten en heeft als doel anderstaligen te laten meedoen in de samenleving.

Individuele taalles

Momenteel zijn er nog geen projecten specifiek gericht op taal op de werkvloer en arbeidsmarktcommunicatie. Dat dit wel degelijk nodig is blijkt wel uit de cijfers: 24 procent van de jonge migranten is werkloos ten opzichte van 11 procent van de autochtone jongeren. Het begint met Taal ontwikkelt daarom een praktische methode, zodat migrantenjongeren met een taalprobleem hun opleiding succesvol kunnen afronden en snel een baan kunnen vinden. Om de methode te toetsen wordt in het tweede jaar van het project een pilot gedraaid, waarbij vijftig migrantenjongeren worden gekoppeld aan  jonge taalvrijwilligers. Na afloop wordt de methode publiekelijk beschikbaar gesteld. Uiteindelijk verwacht de organisatie jaarlijks minimaal 1.800 jongeren  te bereiken.

Het Begint met Taal

Het Begint met Taal is de landelijke koepel voor vrijwillige taalcoaching aan anderstaligen. Samen met 120 organisaties en achtduizend vrijwilligers worden jaarlijks 12.500 anderstaligen bereikt. Het Begint met Taal ondersteunt de taalcoachorganisaties, onder meer met deskundigheidsbevordering (bijeenkomsten, trainingen, workshops), productontwikkeling, communicatie, advies en belangenbehartiging.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

De doelgroep en doelstellingen van het project sluiten goed aan bij de pijler Jongeren & Maatschappij van Fonds 21: door de inzet van één op één begeleiding en door jongeren tijdens bijeenkomsten in contact te brengen met werkgevers, wordt de kans vergroot dat de deelnemende migrantenjongeren aansluiting vinden in de samenleving. Ze vergroten hun netwerk, verbeteren hun taalvaardigheid en kunnen zich een beter beeld vormen van de arbeidsmarkt. Het Begint met Taal is ervaren in dergelijke ontwikkeltrajecten.


Deze projecten ontvingen eerder steun van Fonds 21Bekijk meer projecten

MovieZone

Hét filmmerk voor jongeren van EYE

MovieZone is dé plek voor jongeren van 12 tot 21 jaar die zich willen verdiepen in de filmwereld. Het project richt zich op zowel de beginner als de reeds actieve filmmaker en biedt jongeren de mogelijkheid zich te verdiepen in alle aspecten van film.

Bekijk project

Noumi, zusje zeven

Voorstelling over het buitenbeentje van de familie

Noumi, Zusje Zeven is een vrolijke en muzikale familievoorstelling over het buitenbeentje van de familie, de zoektocht naar een eigen plek en een bijzondere vriendschap tussen mens en dier.

Bekijk project