Makers on Tour

Jongeren maken kennis met praktijk

Projectnaam Makers on Tour
Pijler
Aanvrager Cubiss
Bijdrage van Fonds 21 € 30.000

Makers on Tour is een workshopprogramma met lespakket voor derdejaars vmbo-leerlingen in Noord-Brabant. Het project daagt de leerlingen uit om oplossingen te zoeken voor vraagstukken van maakbedrijven. Het initiatief van Cubiss biedt jongeren daarmee een kans om kennis te maken met de praktijk. Daarnaast werken de scholieren aan vaardigheden die belangrijk zijn in de 21e eeuw, zoals mediawijsheid, ICT-basisvaardigheden en creatief denken.

Kennismaking met de praktijk

Tijdens Makers on Tour gaan leerlingen in groepjes op bezoek bij een maakbedrijf in hun regio. Ze krijgen een rondleiding en horen welk vraagstuk binnen het bedrijf speelt. Elk bedrijf formuleert twee vraagstukken waar de jongeren zich vier lesdagen over buigen. Om ze op weg te helpen in het vinden en vormgeven van hun oplossing nemen de jongeren deel aan workshops als 3D-printen, VR en app-ontwikkeling. Hun oplossingen presenteren ze vervolgens aan een jury. De jongeren worden tijdens het project begeleid door een medewerker van Cubiss.

 

Bij Makers on Tour snijdt het mes aan twee kanten. Het project biedt vmbo-leerlingen een inkijkje in de praktijk. Maakbedrijven krijgen een frisse blik op vraagstukken die binnen het bedrijf spelen. Ook maken ze kennis met mogelijke toekomstige werknemers en dragen ze een steentje bij aan maakonderwijs. 

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt Makers on Tour vanuit het thema Mediawijsheid binnen de pijler Jongeren & Maatschappij. Cubiss heeft een breed netwerk in Noord-Brabant en veel ervaring in het organiseren van projecten op het gebied van mediawijsheid en andere digitale vaardigheden binnen het onderwijs. Met Makers on Tour verkent Cubiss nieuwe manieren om aan de slag te gaan met digitale geletterdheid binnen het onderwijs, worden deelnemende jongeren digitaal vaardiger en scholen gestimuleerd mediawijsheid verder te implementeren in het curriculum.


Projecten

>
>