Blut - Skeere Tijden

Interactieve theatervoorstelling over armoede

Blut - Skeere Tijden is een interactieve theatervoorstelling over armoede en schuldenproblematiek onder jongeren. Het initiatief van New Arts Nijmegen moet bewustwording creëren om zo te voorkomen dat jongeren zich in de schulden steken. Het verhaal is gebaseerd op de ervaringen van de acteurs zelf en wordt gespeeld voor jongeren van het voortgezet onderwijs en mbo-instellingen. Als vorm heeft New Arts Nijmegen gekozen voor zogeheten forumtheater. Daarbij kan  het publiek inspringen om de afloop van scènes te beïnvloeden.

Interactieve voorstelling

Kleren, smartphone, vrienden, eten: het is allemaal belangrijk voor jongeren maar het kost geld. Jongeren vormen volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) dan ook een risicogroep. Blut – Skeere Tijden is een voorstelling met spoken word, dans, zang en theater, waarbij het verhaal is gebaseerd op de ervaringen van de acteurs die tussen de 16 en 28 jaar oud zijn. De problematiek wordt op een open manier benaderd. Zo laten de acteurs geen oplossingen zien maar willen ze in plaats daarvan het publiek aan het denken zetten. De jongeren worden tijdens de voorstelling uitgenodigd om actief mee te doen en/of suggesties en alternatieven  aan te reiken aan de acteurs. Scènes worden opnieuw gespeeld, waarbij de inbreng van de jongeren leidt tot andere wendingen. Zo wordt samen met het publiek onderzocht welke alternatieven er zijn in de keuzes die jongeren maken.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt Blut – Skeere Tijden vanuit het thema Omgaan met Geld binnen de pijler Jongeren & Maatschappij. Het project richt zich op preventie en bewustwording omtrent schuldenproblematiek bij jongeren. De voorstelling is gebaseerd op persoonlijke ervaringen van de acteurs zodat het publiek zich ermee kan identificeren. Daarnaast biedt de opzet van het project de jongeren de gelegenheid om invloed uit te oefenen op het verloop van de voorstelling.


Deze projecten ontvingen eerder steun van Fonds 21Bekijk meer projecten

Beeldkracht

Jongeren experimenteren met kunstvormen

Beeldkracht is een project waarin jongeren (12 – 18 jaar) in asielzoekerscentra op creatieve wijze werken aan de vorming en uiting van hun identiteit.

Bekijk project

21st Century Skills ROC Programma

Mbo-scholieren werken aan ondernemende competenties

Het project 21st Century Skills ROC Programma biedt mbo-leerlingen de mogelijkheid te werken aan hun ondernemende competenties.

Bekijk project