Mijn Eerste Bijbaan - Plus

Succesvol naar je eerste bijbaan

Bijdrage van Fonds 21
2017
€ 20.000
Jongeren & Maatschappij
Jongeren & Ondernemen
Projectnaam
Mijn Eerste Bijbaan - Plus
Aanvrager
Stichting voor Kennis en sociale Cohesie
Website
Bekijk →

Mijn Eerste Bijbaan – Plus is gericht op het vergroten van kansen van jongeren op de arbeidsmarkt. Het doel is om jongeren hun eerste bijbaan als een succes te laten ervaren en daarmee de kloof tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Het project van Stichting voor Kennis en Sociale Cohesie (SKC) wordt aangeboden aan jongeren in Amsterdam tussen de 15 en 18 jaar. De jongeren krijgen onder meer workshops en worden bovendien zes maanden lang gecoacht tijdens een bijbaan.

Modules

Mijn Eerste Bijbaan – Plus bestaat uit een reeks van vier modules die worden aangeboden op school. Tijdens de modules worden de jongeren getraind in werknemersvaardigheden en in het actief en positief betreden van de arbeidsmarkt. Na afronding van de modules solliciteren de jongeren, onder begeleiding van de SKC, bij een werkgever. Hierna blijft de SKC de jongeren gedurende zes maanden coachen, waarmee de kansen van de jongeren worden vergroot om de bijbaan uiteindelijk te behouden.

 

De coaches die de jongeren tijdens het project begeleiden staan qua leefwereld dichtbij de deelnemers. Zij vervullen de rol van informatieverstrekker, rolmodel en bruggenbouwer tussen de jongeren en de werkgevers. Mijn Eerste Bijbaan - Plus wordt uitgevoerd in samenwerking met Albert Heijn en Diversion.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt Mijn Eerste Bijbaan - Plus vanuit het thema Ondernemen in de pijler Jongeren & Maatschappij. De SKC heeft een breed netwerk onder Amsterdamse scholen en maatschappelijke organisaties. De meerwaarde van project Mijn Eerste Bijbaan – Plus voor de doelgroep is overtuigend en het project bouwt voort op ervaringen vanuit een pilot die eerder door het fonds is ondersteund. De organisatie heeft een sterke visie op de ontwikkeling van jongeren, waarbij veel aandacht is voor het opdoen van ervaringen, positieve stimulansen en reflectie. Samenwerkingspartner Albert Heijn biedt dertig bijbanen aan voor deze specifieke groep. Daarnaast wordt een aantal medewerkers van de supermarktketen ingezet als rolmodel.


Deze projecten ontvingen eerder steun van Fonds 21Bekijk meer projecten

Rijk

Voorstelling over omgaan met geld

De voorstelling Rijk van theatergroep PlayBack gaat over vijf jongeren uit vijf verschillende gezinssituaties. De interactieve voorstelling moet leerlingen van het voortgezet onderwijs bewust maken van hun omgang met geld.

Bekijk project

Special Edition De Hartelborgt

Van de coulissen naar de spotlights

Bij Studio 52nd krijgen jongeren die in de maatschappij op de achterste rij terecht zijn gekomen, de kans zelf op het podium te staan en vorm te geven aan hun eigen verhaal.

Bekijk project