Mijn Eerste Bijbaan - Plus

Succesvol naar je eerste bijbaan

Projectnaam Mijn Eerste Bijbaan - Plus
Pijler
Aanvrager Stichting voor Kennis en sociale Cohesie
Bijdrage van Fonds 21 € 20.000

Mijn Eerste Bijbaan – Plus is gericht op het vergroten van kansen van jongeren op de arbeidsmarkt. Het doel is om jongeren hun eerste bijbaan als een succes te laten ervaren en daarmee de kloof tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Het project van Stichting voor Kennis en Sociale Cohesie (SKC) wordt aangeboden aan jongeren in Amsterdam tussen de 15 en 18 jaar. De jongeren krijgen onder meer workshops en worden bovendien zes maanden lang gecoacht tijdens een bijbaan.

Modules

Mijn Eerste Bijbaan – Plus bestaat uit een reeks van vier modules die worden aangeboden op school. Tijdens de modules worden de jongeren getraind in werknemersvaardigheden en in het actief en positief betreden van de arbeidsmarkt. Na afronding van de modules solliciteren de jongeren, onder begeleiding van de SKC, bij een werkgever. Hierna blijft de SKC de jongeren gedurende zes maanden coachen, waarmee de kansen van de jongeren worden vergroot om de bijbaan uiteindelijk te behouden.

 

De coaches die de jongeren tijdens het project begeleiden staan qua leefwereld dichtbij de deelnemers. Zij vervullen de rol van informatieverstrekker, rolmodel en bruggenbouwer tussen de jongeren en de werkgevers. Mijn Eerste Bijbaan - Plus wordt uitgevoerd in samenwerking met Albert Heijn en Diversion.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt Mijn Eerste Bijbaan - Plus vanuit het thema Ondernemen in de pijler Jongeren & Maatschappij. De SKC heeft een breed netwerk onder Amsterdamse scholen en maatschappelijke organisaties. De meerwaarde van project Mijn Eerste Bijbaan – Plus voor de doelgroep is overtuigend en het project bouwt voort op ervaringen vanuit een pilot die eerder door het fonds is ondersteund. De organisatie heeft een sterke visie op de ontwikkeling van jongeren, waarbij veel aandacht is voor het opdoen van ervaringen, positieve stimulansen en reflectie. Samenwerkingspartner Albert Heijn biedt dertig bijbanen aan voor deze specifieke groep. Daarnaast wordt een aantal medewerkers van de supermarktketen ingezet als rolmodel.


Projecten

>
>