MoneyWays (2018/2019 - 2019/2020)

Armoede- en schuldenpreventieprogramma voor jongeren

Veel jongeren hebben geen zicht op hun inkomsten en uitgaven. En dat is een probleem. Zeker in een wereld waarin verleidingen overal op de loer liggen. MoneyWays is een landelijk project over omgaan met geld voor het vmbo en mbo. Het project is een samenwerking van Diversion met het Nibud. Binnen het project gaan rolmodellen tussen de 18 en 26 jaar in gesprek met jongeren in de klas. Inmiddels heeft MoneyWays in meer dan vijftienhonderd schoolklassen geldzorgen en financiële problemen bespreekbaar gemaakt.

 

Fonds 21 steunt MoneyWays met een meerjarige toekenning voor de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020.

Financiële zelfredzaamheid

MoneyWays richt zich op leerlingen in de bovenbouw van het vmbo en de onderbouw van het mbo. Het programma bestaat uit drie workshops en een aantal lesmodules waarmee docenten zelfstandig aan de slag kunnen. De workshops worden gegeven door peer educators. Dit zijn jonge rolmodellen die dichtbij de leefwereld van de leerlingen staan en daardoor op een laagdrempelige manier onderwerpen als geld, armoede, schulden en groepsdruk herkenbaar en bespreekbaar kunnen maken. MoneyWays draagt bij aan de financiële zelfredzaamheid en weerbaarheid van jongeren. Daarnaast vergroot het de kennis over omgaan met geld.

‘Leerlingen zijn na het volgen van MoneyWays eerder geneigd hulp te zoeken of te bieden wanneer dat nodig is. Ook leren ze tijdens de lessen budgetteren en financieel plannen. Op die manier vergroten we de financiële weerbaarheid van jongeren.’

Femke Pluymert, directeur Diversion

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt MoneyWays vanuit het thema Omgaan met Geld binnen de pijler Jongeren & Maatschappij. Diversion en Nibud zijn zeer ervaren organisaties op het gebied van peer education en voorlichting over geld. Beide partijen hebben een duidelijke visie op het bespreekbaar maken van et thema bij leerlingen. MoneyWays is een landelijk project en uit de grote vraag naar het project bij zowel scholen als gemeenten blijkt dat het voorziet in een behoefte.


Deze projecten ontvingen eerder steun van Fonds 21Bekijk meer projecten

Alleen Met Iedereen

Ronnie Flex: Alleen Met Iedereen

Ronnie Flex is hèt voorbeeld van iemand die via de nieuwe manier van mediagebruik groot geworden is. De documentaire geeft een inkijkje in het leven van de rapper en toont de muziekbeleving van een nieuwe generatie.

Bekijk project

Wat is waar? Nieuws! 2015-2016

Een kritische en frisse blik op actueel nieuws

Hoe komt nieuws tot stand? Hoe kun je daar zelf naar kijken? Scholieren van basis- en voortgezet onderwijs krijgen een nieuwe en eigen kijk op actueel nieuws.

Bekijk project