Verschilmakers van de toekomst

Jongeren geven invulling aan de basiswaarden van de democratische rechtstaat

Projectnaam Verschilmakers van de toekomst
Pijler Jongeren & Maatschappij
Aandachtsgebied Jongeren & Maatschappij
Aanvrager Stichting Stadslab
Bijdrage van Fonds 21 € 20.000

Verschilmakers van de Toekomst is een programma van Stadslab voor middelbare scholieren gericht op het maken van maatschappelijke impact. Het is een oefenplaats waar jongeren hun democratische kennis en vaardigheden ontwikkelen om de verschilmakers van de toekomst te worden. Zij geven een eigen invulling aan de basiswaarden van de democratische rechtstaat: vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Momenteel actief in Amsterdam, breidt Stadslab het programma dit schooljaar uit naar Utrecht en Rotterdam.

Democratische vaardigheden

Verschilmakers van de Toekomst heeft als doel middelbare scholieren democratisch vaardig te maken. Het programma bestaat uit een lessenreeks die in samenwerking met docenten is ontwikkeld en op maat wordt aangeboden op elke school. Verschilmakers van de Toekomst begeleidt jongeren door vijf fasen, waarin ze zichzelf en maatschappelijke problemen verkennen, oplossingen bedenken en deze presenteren aan medeleerlingen en lokale autoriteiten. Het programma stimuleert ook ontmoetingen tussen leerlingen van diverse scholen en uit verschillende wijken, waardoor begrip ontstaat voor diverse perspectieven en (onbewuste) vooroordelen worden doorbroken.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt dit project omdat het de behoeften en wensen van jongeren centraal stelt, hen bewust maakt van democratische basiswaarden en -vaardigheden en begrip bevordert voor verschillende perspectieven. Deze aanpak draagt bij aan een vreedzame manier van discussiëren over maatschappelijke vraagstukken waarin gelijkheid, vrijheid en solidariteit centraal staan.


Projecten

>
>