Nieuwe Helden

Nieuwe blik op Nederlandse geschiedenis

Projectnaam Nieuwe Helden
Pijler Jongeren & Maatschappij
Aandachtsgebied Jongeren & Maatschappij
Aanvrager de Participatie Federatie
Bijdrage van Fonds 21 € 30.000

Wie is jouw held en waarom? In het project Nieuwe Helden van de Participatie Federatie gaan jongeren uit de volkswijken van de vier grote steden in gesprek over hun helden. De plaats van Nederland in de geschiedenis en in de wereld verandert en daarmee tevens de reflectie ervan in heldendom. Nieuwe Helden wil niet alleen een frisse blik werpen op de Nederlandse geschiedenis, maar ook jongeren een stem geven in het maatschappelijk discours. Door hun verhalen te delen en te verbeelden, worden zij gezien en gehoord in een wereld die vaak voorbijgaat aan hun ervaringen en perspectieven. Op basis van de gesprekken met de jongeren wordt theater gemaakt met de nieuwe helden in de hoofdrol. 

Heldendom en identiteit

In een tijd waarin de wereld in rap tempo verandert, staat ook Nederland voor de uitdaging om haar geschiedenis en helden opnieuw te bekijken. Door middel van gesprekken worden de jongeren uit de volkswijken aangemoedigd om hun perspectieven te delen. Hierbij worden ervaren gespreksleiders ingezet, die de taal van jongeren spreken en hen kunnen begeleiden bij het verkennen van thema's als trots, heldendom en identiteit. Het project omvat niet alleen het verzamelen van verhalen, maar ook het omzetten ervan in theatervoorstellingen. Gedurende het jaar worden gesprekken gevoerd, verhalen verzameld en vervolgens gebundeld tot scripts. Deze scripts vormen de basis voor voorstellingen waarin jongeren zelf hun helden tot leven brengen. En zo wordt de Nederlandse geschiedenis en beeldvorming herzien. Het project sluit af met een festival-weekend waarina alle voorstellingen worden opgevoerd.

Het educatief theater- en jongerenparticipatieproject Nieuwe Helden is onderdeel van het meerjarig onderzoeksproject Representing Europe. Hierdoor wordt niet alleen data verzameld, maar worden de verhalen van deze jongeren ook geplaatst in een breder perspectief.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Het project Nieuwe Helden werpt een frisse blik op de helden van de Nederlandse geschiedenis. De verhalen van de jongeren staan centraal, zij voeren de verhalen op en delen hun perspectieven met het publiek. Het project draagt bij aan het stimuleren en versterken van creatieve en persoonlijke ontwikkelkansen van jongeren.


Projecten

>
>