Van Gogh verbindt

Van Gogh Verbindt

Projectnaam Van Gogh verbindt
Pijler Kunst & Educatie
Aandachtsgebied Kunst & Educatie
Aanvrager Van Gogh Museum
Bijdrage van Fonds 21 € 150.000
€ 150.000
€ 150.000
€ 150.000

Hoe kan het Van Gogh Museum relevanter worden voor Amsterdamse jongeren met een biculturele achtergrond? Deze vraag onderzoekt het museum in het project Van Gogh verbindt, een vierjarig traject waarin het Van Gogh een veertigtal activiteiten ontwikkelt. De brug tussen het museum en de nieuwe generatie museumbezoekers wordt in het traject onder meer gevormd door de Beeldbrekers, een groep jongvolwassen die hun expertise inzetten om het museum inclusiever te maken. De Beeldbrekers vertegenwoordigen de beleveniswereld van jonge Amsterdammers met een migratieachtergrond en realiseren samen met het museum programma’s, evenementen en samenwerkingen die nauw(er) aansluiten bij deze groep.

 

Fonds 21 is partner van Van Gogh verbindt en steunt dit project gedurende de vierjarige looptijd met € 150.000 per jaar.

Beeldbrekers

De Beeldbrekers plaatsen vraagtekens bij de museale gang van zaken en zoeken aanknopingspunten in het levensverhaal van Vincent van Gogh. Ze zorgen voor reflectie en een frisse wind, zodat het museum beter kan onderzoeken hoe het relevant kan blijven voor een nieuwe generatie museumbezoekers. Binnen het traject van Van Gogh verbindt krijgt jong talent de ruimte voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. Zo is er momenteel een tijdelijke presentatie te zien, gemaakt door vier van de Beeldbrekers (Grillige Groei) en zijn de Beeldbrekers actief betrokken geweest bij de samenwerking met modemerk Daily Paper. Naast het bereiken van jongeren met een migratieachtergrond zet het project ook in op het meten van de maatschappelijke impact van deze cultuurparticipatie. Daartoe wordt samengewerkt met het Impact Centre Erasmus (ICE) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Samen met ICE gaan het Van Gogh Museum en Fonds 21 de kennis, ervaringen en resultaten actief delen met andere culturele instellingen en het wetenschappelijke veld.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Samen met het Van Gogh Museum wil Fonds 21 een stevige impuls geven aan het betrekken van jongeren met een migratieachtergrond bij het museum en het meten van maatschappelijke impact van kunst en hiermee een voorbeeld stellen voor andere culturele instellingen. Voor Fonds 21 is het Van Gogh Museum met zijn sterke reputatie in toegankelijkheidsbevordering de aangewezen instelling om jongeren met een diverse achtergrond te betrekken bij kunst.

 


Dit project maakt onderdeel uit van het dossier:

Dossier: Kunst en Educatie, leren over en met kunst


Projecten

>
>