What's Next uitvoeringsfase

Uniek LOB-programma voor vmbo-scholieren

Projectnaam What's Next uitvoeringsfase
Pijler
Aanvrager Stichting Move
Bijdrage van Fonds 21 € 45.000

What’s Next is een les- en coachingsprogramma op het gebied van talentontdekking en loopbaanoriëntatie voor de bovenbouw van het vmbo. Het project is een initiatief van stichting Move dat zich inzet voor kansengelijkheid, burgerschapsvorming en talentontwikkeling van kinderen en jongeren in Nederland. Binnen het project werkt Move samen met SOVEE, een organisatie die zowel laagdrempelige, preventieve hulp biedt als ambulante jeugdhulpverlening en WMO-taken. Met What’s Next willen Move en SOVEE bijdragen aan een soepelere overgang van vmbo naar mbo door jongeren inzicht te geven in hun talenten en mogelijkheden. What’s Next wordt uitgevoerd in de regio Utrecht/Amersfoort.

Passende vervolgopleiding

Jongeren die deelnemen aan What’s Next vergroten hun kansen op het vinden van een passende studie. Ze doorlopen een traject dat bestaat uit vier blokken. In het eerste blok maken de jongeren een persoonlijk profiel. Daarna volgt een gastles van een mbo-student. Het derde blok bestaat uit het opdoen van werkervaring en het traject eindigt met een feestelijke afsluiting waarbij alle betrokken worden uitgenodigd (ouders, docenten, mbo-studenten, etc.). Bijzonder aan What’s Next is dat er evenveel aandacht is voor klassikale lessen als voor de coachingssessies. Tijdens de klassikale lessen leren de jongeren zichzelf en hun talenten beter kennen. Om de klassikale lessen te verdiepen vinden er in groepjes van vier of vijf jongeren coachingssessies plaats. Het programma van What’s Next wordt per school aangepast naar de wensen en mogelijkheden.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt What’s Next vanuit het aandachtsgebied Ondernemen binnen de pijler Jongeren & Maatschappij. Het project is veelomvattend, theoretisch ingebed en er is veel ruimte voor docenten en jongeren om met elkaar in gesprek te gaan. Er zijn veel alternatieve LOB-programma’s maar What’s Next onderscheidt zich door haar intensieve opzet met veel contacturen, waarin veel afwisseling is tussen klassikale lessen, het opdoen van (werk)ervaring en het creëren van momenten van reflectie op de opgedane kennis en ervaringen.

 


Projecten

>
>