Wereldmakers

Jongeren creëren eigen wereld

Bijdrage van Fonds 21
2018
€ 10.000
Jongeren & Maatschappij
Jongeren & Cultuur als Middel
Projectnaam
Wereldmakers
Aanvrager
Bijlmer Parktheater
Website
Bekijk →

In Wereldmakers geven jongeren uit Amsterdam Zuidoost hun gezamenlijke toekomst vorm met theater, dans, fotografie en beeldende kunst. In een reeks workshops van het Bijlmer Parkheater, het Centrum Beeldende Kunst Zuidoost en fotografiemuseum Foam werken zij in groepen aan een presentatie rond de vraag: wie zijn wij samen en welke toekomst kunnen wij verbeelden? Ook hun ouders maken een presentatie. De onderdelen worden samengevoegd tot een interdisciplinaire voorstelling die wordt opgevoerd in het Bijlmer Parktheater. Tijdens het hele proces worden ze begeleid door professionals uit de kunstsector en een pedagoog.

Blik op de wereld

Het programma van Wereldmakers bestaat uit twintig lessen van negentig minuten, waarin deelnemers vanuit een multidisciplinair perspectief naar de wereld kijken. Aan het eind van het traject worden de ideeën van de jongeren omgezet in presentaties met theater, dans, fotografie en beeldende vormen. Ook voor de ouders is een rol weggelegd. Zij worden bij het project betrokken als deelnemer van theaterlessen, als vrijwilliger en als toeschouwer. Het doel van Wereldmakers is om met creatieve middelen jongeren te stimuleren in hun zelfbewustzijn en creativiteit en om open te staan voor anderen. Ook gaan de jongeren aan de slag met vaardigheden als samenwerken en het geven en ontvangen van feedback.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt dit project vanuit het thema Cultuur als Middel binnen de pijler Jongeren & Maatschappij. Wereldmakers richt zich op een groep jongeren waarvoor weinig vergelijkbaar aanbod (in de buurt) is. Het Bijlmer Parktheater werkt voor het project samen met Centrum Beeldende Kunst Zuidoost en fotografiemuseum Foam. Het doel van Wereldmakers is om een overdraagbaar concept te realiseren dat ook in andere delen van het land uitgevoerd kan worden.


Deze projecten ontvingen eerder steun van Fonds 21Bekijk meer projecten

Beroepenfeest VMBO On Stage

Scholieren leggen duurzame contacten met vakmensen

On Stage zet zich in voor een gerichtere beroepskeuze, een breder toekomstperspectief, het stimuleren van ondernemersvaardigheden van jongeren en voor een positiever imago van vmbo-leerlingen

Bekijk project

Jonge Harten Festival 2016

Multidisciplinair festival voor jongeren

Jonge Harten Theaterfestival is een negendaags multidisciplinair festival voor jongeren in Groningen. Het festival heeft een breed aanbod op het gebied van theater, dans, muziek en performance en is het enige festival in Nederland dat zich specifiek richt op jongeren.

Bekijk project