Represent x Tweede Kamerverkiezingen 2023

Jongeren betrokken bij politieke proces

Projectnaam Represent x Tweede Kamerverkiezingen 2023
Pijler Jongeren & Maatschappij
Aandachtsgebied Jongeren & Maatschappij
Aanvrager Stichting Represent Jezelf
Bijdrage van Fonds 21 € 20.000

Represent Jezelf betrekt jongeren in straattaal en doorspekt met memes bij het politieke proces en stimuleert hen om hun stem uit te brengen. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023 wil de organisatie jongeren met een migratieachtergrond middels een online campagne en fysieke evenementen informeren, motiveren en mobiliseren om deel te nemen aan maatschappelijke discussies en politieke processen. De campagne bestaat uit educatieve en informatieve items, ontwikkeld door de doelgroep, met een tone of voice die de doelgroep begrijpt en waardeert. Door politieke onderwerpen op een humoristische en voor jongeren aansprekende manier te presenteren, hoopt Represent Jezelf generatiegenoten aan te zetten om wel te gaan stemmen.

Democratie

Jongeren met een biculturele achtergrond voelen zich vaak niet gehoord door de politiek en herkennen zich weinig in de huidige politici. Hierdoor gaat maar een klein deel van hen naar de stembus. Represent Jezelf behandelt in aanloop naar de verkiezingen actuele politieke onderwerpen op een voor jongeren aansprekende manier. Naast vermakelijk en informatief is de content activerend en drukt het een gevoel van urgentie uit. De kernboodschap is helder: als je je niet vertegenwoordigd voelt in de media en politiek, ga dan stemmen, want alleen zo kun je invloed uitoefenen. De ondersteuning en kwaliteitsbewaking liggen bij een kernteam van vier professionals vanuit Represent Jezelf, maar alle activiteiten en communicatie worden vormgegeven door jongeren zelf. Het uiteindelijke doel van de activiteiten is om een betere vertegenwoordiging van stemmen van jongeren met een biculturele achtergrond in de politiek te bewerkstelligen.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Represent Jezelf weet op een unieke en passende manier een cruciaal onderwerp als democratie onder de aandacht van jongeren te brengen. De frisse, vernieuwende stijl, het doel en de doelgroep sluiten goed aan bij Fonds 21. Het feit dat het project wordt uitgevoerd voor en door de doelgroep voegt aanzienlijke waarde toe. Naast verspreiding via eigen kanalen werkt de organisatie samen met een groot netwerk van mediapartners die content overnemen of delen.


Projecten

>
>