Studiezalen

Vergroten van kansen en de leefwereld van jongeren

Projectnaam Studiezalen
Pijler Jongeren & Maatschappij
Aandachtsgebied Jongeren & Maatschappij
Aanvrager Stichting Studiezalen
Bijdrage van Fonds 21 € 160.548

Stichting Studiezalen zet zich in voor kansengelijkheid door middel van fysieke studiezalen waar kinderen, jongeren en studenten samen leren en werken onder begeleiding van professionals en vrijwilligers. Met 41 locaties in Amsterdam en Zaandam begeleidt Studiezalen ongeveer duizend kinderen en jongeren, vierhonderd studenten en zeshonderd gezinnen. Fonds 21 ondersteunt vijf Studiezalen voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs gedurende een volledig schooljaar en draagt ook bij aan de ontwikkeling van een digitaal platform dat fungeert als leerlingvolgsysteem en medewerkers effectief ondersteunt.

Kansengelijkheid

De missie van Stichting Studiezalen is het vergroten van kansen en de leefwereld van jongeren, met een focus op armoede, zelfredzaamheid en sociaal netwerk. Ze bieden huiswerkbegeleiding, studieondersteuning, talentontwikkeling en lifecoaching aan leerlingen en studenten. Bijzonder aan Studiezalen is de rol die de organisatie speelt bij het signaleren van en aandacht vragen voor problematiek die kansengelijkheid belemmert. De organisatie kijkt naar de vaak complexe leefomgeving van jongeren en biedt hulp aan zowel hen als hun gezinnen.

 

Studiezalen is gestart met de ontwikkeling van een digitaal platform in 2022. Dit lifecoachingsysteem integreert de werkwijze van de organisatie en registreert de hulpvraag en voortgang van leerlingen, met behoud van privacy. Het platform biedt tevens mogelijkheden voor analyse en impactonderzoek, waarbij waardevolle kwantitatieve en kwalitatieve informatie wordt verzameld. Het lifecoachingsysteem is ook een tool om de werkwijze van Studiezalen te kunnen overdragen aan andere partijen en organisaties buiten Amsterdam.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Stichting Studiezalen zet zich in voor kansengelijkheid, een belangrijk onderwerp binnen onze pijler Jongeren & Maatschappij. De organisatie stelt specifieke en meetbare doelen en heeft de werkwijze gedocumenteerd in een didactische methode. De aanvraag richt zich op de ondersteuning van vijf Studiezalen voor jongeren in het voortgezet onderwijs. Die doelgroep heeft bij Fonds 21 prioriteit. De ontwikkeling van het digitale platform biedt in de toekomst mogelijkheden om expertise te delen en het bereik van de organisatie te vergroten. De hoop is dat met de mogelijkheden voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek de impact inzichtelijk gemaakt kan worden en dit gebruikt kan worden als wapen om met systeemverandering kansengelijkheid te bevorderen.
 


Projecten

>
>