Indonesië en de Amsterdamse School

Invloed van de voormalige kolonie op de Amsterdamse School-beweging

Projectnaam Indonesië en de Amsterdamse School
Pijler Kunst & Cultuur
Aandachtsgebied Beeldende Kunsten & Vormgeving
Aanvrager Museum Het Schip
Bijdrage van Fonds 21 € 30.000

Met de tentoonstelling Indonesië en de Amsterdamse School toont Museum Het Schip in Amsterdam de relatie tussen het toenmalige Nederlands-Indië en de Amsterdamse School-beweging. Te zien is hoe kunstenaars, vormgevers en architecten van de Amsterdamse School door de koloniale band met Indonesië zijn gevormd. De tentoonstelling toont hoe de creatieve impuls tot stand kwam, hoe die eruitzag, wie daarbij betrokken waren en in hoeverre de koloniale machtsverhoudingen daarbij een rol speelden. Voor Indonesië en de Amsterdamse School worden werken uit de eigen collectie aangevuld met bruiklenen.

Amsterdamse School

De Amsterdamse School staat bekend om zijn expressieve en fantasievolle stijl. Dat de vormentaal van de Amsterdamse School schatplichtig is aan de cultuuruitingen uit Indonesië is minder bekend. Javaanse tempels, Indonesische volksarchitectuur en ambachten maakten een diepe indruk op kunstenaars en architecten. Hoe verwerkten zij Indonesische vormen, ideeën en technieken in hun werk? Welk aandeel hadden Indonesiërs daar zelf in? En hoe keken én kijken zij naar deze invloeden?

 

Ter verdieping van de tentoonstelling organiseert het museum een aantal activiteiten gerelateerd aan de tentoonstelling, waaronder lezingen, dans- en gamelanworkshops, wayangpoppen maken en een zomerfestival. Het museum zet zich actief in om nieuwe doelgroepen te bereiken. Om groei in naamsbekendheid en diversiteit en inclusie meer en meer te realiseren wordt samengewerkt nieuwe (media)partners.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Het verhaal van de tentoonstelling wordt aan de hand van een heldere visie en aansprekende thema’s verteld en geeft een heel volledig beeld. Moeilijke onderwerpen als ongelijke machtsverhoudingen, roofkunst en de kwestie van culturele toe-eigening, gaat het museum niet uit de weg. Voor advies, collectie, themaprogrammering en educatieve programmering wordt samengewerkt met relevante partners. Verschillende perspectieven zullen hierdoor een plek krijgen.

Data en locatie

Indonesië en de Amsterdamse School is te zien van 1 december 2022 tot en met 27 augustus 2023 in Museum Het Schip in Amsterdam.


Projecten

>
>