MoneyWays

Met jongeren in gesprek over geld

Projectnaam MoneyWays
Pijler
Aanvrager Diversion
Bijdrage van Fonds 21 € 42.500
€ 32.500

Hoe krijgen jongeren meer grip op hun financiële situatie? En hoe kunnen ze het beste omgaan met groepsdruk en verleidingen van buitenaf? MoneyWays is een landelijk project over omgaan met geld voor het voortgezet onderwijs en mbo en doorbreekt taboes over geld, schulden en armoede. Het programma bestaat uit drie workshops, die worden gegeven door peer educators. Daarnaast worden er verschillende lesmodules beschikbaar gesteld, waar docenten mee aan de slag gaan. MoneyWays is een samenwerking van Diversion met het Nibud. Fonds 21 heeft zich voor de schooljaren 2016-2017 en 2017-2018 aan het project verbonden met een meerjarige toekenning van € 75.000.

Met jongeren in gesprek

MoneyWays is bestemd voor leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en de onderbouw van het middelbaar beroepsonderwijs. In het project staan jonge, maatschappelijk betrokken rolmodellen (peer educators) voor de klas om aan de hand van eigen ervaringen, interactieve oefeningen en casussen het gesprek aan te gaan met jongeren over omgaan met geld en groepsdruk. De peer educators sluiten aan bij de leefwereld van de jongeren en zijn zo in staat om op een laagdrempelige manier onderwerpen als geld, armoede, schulden en groepsdruk herkenbaar en bespreekbaar te maken. MoneyWays draagt bij aan financiële zelfredzaamheid en weerbaarheid van jongeren. Daarnaast vergroot het de kennis over omgaan met geld.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

MoneyWays sluit goed aan bij de criteria die worden gesteld aan het thema Jongeren & Omgaan met geld binnen de pijler Jongeren & Maatschappij. Diversion en Nibud zijn zeer ervaren organisaties op het gebied van peer education en voorlichting over geld. De partijen hebben een duidelijke visie op de wijze waarop het thema bij leerlingen bespreekbaar wordt gemaakt. MoneyWays is een landelijk project en uit de grote vraag naar het project bij zowel scholen als gemeenten blijkt dat het voorziet in een behoefte.


Projecten

>
>