Dit zijn de projecten waar we trots op zijn

Mbo-studenten beleven kunst

Lees meer over dit project

Gesteunde projecten

Fonds 21 ondersteunt professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed en/of nieuw publiek weten te bereiken. Op deze pagina vindt u enkele projecten die door ons zijn gesteund op het gebied van Kunst & Cultuur, Jongeren & Maatschappij en Kunst & Educatie.

Kunst & Cultuur

Voorstelling over een onmogelijke liefde en een onwaarschijnlijke reis door Europa

Bekijk project

Project indienen?

Lees onze algemene voorwaarden en criteria om te zien of uw project in aanmerking komt voor ondersteuning.

Voorwaarden + Criteria

Veelgestelde vragen

Wat is een programmaregeling?

Naast financier is Fonds 21 ook een betrokken partner die ontwikkelingen in de sector stimuleert. Jaarlijks organiseert Fonds 21 één of meerdere programmaregelingen. Op basis van ontwikkelingen in het veld en gesprekken met relevante partijen toetsen we de relevantie van een programmaregeling. Daarnaast dragen de programmaregelingen ook bij aan kennisdeling over actuele onderwerpen door de opgedane kennis overdraagbaar te maken voor andere professionele instellingen.

Wat wordt er bedoeld met een landelijk bereik?

Fonds 21 is een landelijk fonds en bij de beoordeling van projecten kijken we naar de relevantie van het project binnen een landelijke context. Hoe verhoudt het project zich tot vergelijkbaar aanbod in Nederland? Binnen de pijler Kunst & Cultuur wordt er gekeken of er een duidelijke publieksvisie is. Daarnaast wordt er gekeken of het project op verschillende locaties in het land plaats vindt of dat er sprake is van een landelijk publieksbereik. Bij Podiumkunsten wordt gekeken of er een landelijke speellijst is. Bij Beeldende Kunsten & Vormgeving hebben projecten gericht op een publiek uit het hele land de voorkeur. Bij projecten binnen de pijler Jongeren & Maatschappij wordt gekeken of het project jongeren in verschillende regio’s of steden bereikt. Projecten die de mogelijkheid hebben om later op andere plekken te worden voortgezet hebben de voorkeur. Is een project lokaal dan wordt er gekeken of de methode of opgedane ervaring gedeeld kan worden met andere partijen in het land.

Steunt Fonds 21 alleen tentoonstellingen over hedendaagse kunst?

Fonds 21 ondersteunt zowel hedendaagse kunsttentoonstellingen als kunsthistorische tentoonstellingen. Door het maatschappelijk betrokken karakter van het fonds en de drie pijlers Kunst & Cultuur, Jongeren & Maatschappij en Kunst & Educatie bestaat soms de misvatting dat het fonds alleen hedendaagse kunsttentoonstellingen steunt over maatschappelijke thema’s.

Waarom steunt Fonds 21 geen eendaagse evenementen?

Jaarlijks ontvangen wij meer aanvragen dan we binnen ons donatiebudget kunnen toekennen. Daarom is er een toekenningenbeleid geformuleerd waarin scherpe keuzes zijn gemaakt. Volgens Fonds 21 draagt een meerdaagse programmering voor een betalend publiek bij aan de impact en bereik van het project.

Wat verstaat Fonds 21 onder jongere carrières?

Specifiek voor de categorie Podiumkunsten geldt dat we graag ruimte willen geven aan makers en/of uitvoerenden met een jongere carrière. Daaronder verstaan we makers die tenminste drie jaar geleden zijn afgestudeerd, meerdere producties op hun naam hebben staan en wier werk lof krijgt van pers, publiek en vakgenoten.

Staat uw vraag er niet bij?

Met vragen kunt u altijd contact opnemen met Fonds 21 telefonisch (030) 233 76 00 of per mail op info@fonds21.nl.