Breaking Barriers Building Bridges 2021

Jonge nieuwkomers maken theatervoorstelling

Breaking Barriers Building Bridges is een project dat zich voornamelijk richt op Eritrese nieuwkomers tussen de 15 en 24 jaar. In een traject van zes maanden maken deze jongeren onder persoonlijke en artistieke begeleiding een theatervoorstelling, waarin zij het verhaal van hun reis naar en binnen Nederland vertellen. De voorstelling wordt gemaakt in samenwerking met jongere theatermakers en artiesten uit Rotterdam. Daarnaast worden er masterclasses gegeven door inspirerende ondernemers met een vergelijkbare achtergrond.

Theater als middel

Aan de hand van kunstzinnige workshops in verschillende disciplines binnen de podiumkunsten verkennen de deelnemers hun vaardigheden en interesses. Uiteindelijk maken de jongeren een keuze voor de kunstvorm of ondersteunende taak die het best bij hen past. Samen geven zij de theatervoorstelling vorm en repeteren ze. Het traject wordt afgesloten met twee voorstellingen in Theater Zuidplein in Rotterdam. 

 

Theater wordt binnen dit project ingezet als middel om jongeren zich meer open te laten stellen, verantwoordelijkheid te nemen, te participeren in de maatschappij en een groter zelfvertrouwen te ontwikkelen. De opgedane ervaringen worden ingezet om ook stappen richting verdere maatschappelijke participatie, zoals opleiding of werk, te zetten.

 

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt dit project binnen de pijler Jongeren & Maatschappij. De basis van dit project zijn professionele podiumkunsten, maar het project draagt ook bij aan persoonlijke ontwikkeling, maatschappelijk bewustzijn en het leren over kunst voor een groep jongeren die moeilijk te bereiken is. Zowel op artistiek als op pedagogisch vlak worden de deelnemers op professionele wijze begeleid en kunnen zij de ervaringen die ze hebben opgedaan toepassen in de praktijk.


Deze projecten ontvingen eerder steun van Fonds 21Bekijk meer projecten

IFFR 2015 en 2016

Toonaangevend filmfestival

Een filmfestival van formaat met jaarlijks een grote verscheidenheid aan kwalitatief hoogstaande films van eigenzinnige makers.

Bekijk project

Beroepenfeest VMBO On Stage

Scholieren leggen duurzame contacten met vakmensen

On Stage zet zich in voor een gerichtere beroepskeuze, een breder toekomstperspectief, het stimuleren van ondernemersvaardigheden van jongeren en voor een positiever imago van vmbo-leerlingen

Bekijk project