Kunstpracht: Nu Wij!

Mbo-studenten beleven kunst

Projectnaam Kunstpracht: Nu Wij!
Pijler Kunst & Educatie
Aandachtsgebied Programma: Kunsteducatie voor mbo'ers
Aanvrager Westland Cultuurweb
Bijdrage van Fonds 21 € 17.000

Veel mbo-studenten komen niet of nauwelijks in aanraking met kunst en cultuur. Dat geldt nog meer voor studenten in regio’s met minder culturele voorzieningen. Het project Nu Wij! wil hier verandering in brengen en laat studenten de betekenis van kunst voor henzelf onderzoeken. Het project is een initiatief van Westland Cultuurweb en ROC Mondriaan Westland, in samenwerking met Maas Theater en Dans en International Film Festival Rotterdam. Doel van Nu Wij! is de toegang tot en kwaliteit van kunsteducatie voor mbo’ers te vergroten. Niet alleen beleven de studenten professionele kunst, ze gaan ook zelf aan de slag met het maken van kunst. Zo ontdekken ze dat kunst niet gek of moeilijk is, maar kan raken en aan het denken kan zetten.

 

Fonds 21 steunt dit project vanuit het programma Kunsteducatie voor mbo’ers.

Filmreportage

Nu Wij! bestaat uit vier delen. In het eerste deel onderzoeken de studenten wie zij zijn. Dit doen ze door het meedoen aan een theater- of dansworkshop en het bezoeken van de voorstelling Stuk in het Maaspodium. Aansluitend zijn er verdiepende gesprekken met de spelers. In het tweede deel zien de studenten de film Les Misérables en maken ze in duo’s zelf een foto- of filmreportage over hun afkomst. Het derde deel is de keuzemodule, waar studenten samen met een lokale culturele partner en de cultuurcoach op eigen onderzoek uitgaan. Het vierde deel is gericht op de koppeling met het werkveld. De studenten bezoeken dan een schoolvoorstelling samen met basisschoolleerlingen. Na afloop geven zij verwerkingslessen aan groepjes leerlingen op een basisschool.

Je legt een hele prille basis, maar de vraag op de culturele ontwikkeling is zo groot. Deze studenten komen het Westland nauwelijks uit, ze weten niet hoe groot de wereld is. Dat los je niet op met een aantal museumbezoeken en een paar kleine projectjes.
— Lia Koene - docent beeldende vorming

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Nu Wij! is een project voor jongeren die een mbo-opleiding volgen en waarbij de inhoud en vorm is afgestemd op de doelgroep. Het project heeft als doel leren over en met kunst door middel van een kwalitatief en toegankelijk kunsteducatieproject en is tot stand gebracht door uitsluitend professionele makers. Nu Wij wordt uitgevoerd in een regio waar relatief gezien weinig kunst- en cultuuraanbod is.

 


Dit project maakt onderdeel uit van het dossier:

Dossier: Kunsteducatie voor mbo'ers


Projecten

>
>