Dromen & Doen

Jongeren uitgedaagd om na te denken over toekomst

Projectnaam Dromen & Doen
Pijler
Aanvrager Technolab Leiden
Bijdrage van Fonds 21 € 39.050

Een beroepskeuze maken is moeilijk, zeker op jonge leeftijd. Het project Dromen & Doen van Technolab Leiden wil de aansluiting van het voortgezet onderwijs op het hoger beroepsonderwijs verbeteren, zodat jongeren goed zijn voorbereid op het maken van een studiekeuze. Technolab Leiden doet dit door havo 4-leerlingen in contact te brengen met studenten en professionals binnen verschillende vakgebieden. De havisten ervaren welke studiemogelijkheden er zijn en werken in groepjes aan een oplossing voor een van de ‘challanges’ die Technolab heeft ontwikkeld met het bedrijfsleven in Leiden, Den Haag en Rotterdam.

Werken aan een 'challenge'

Aanleiding voor het project vormt het hoge percentage uitvallers en overstappers in het hoger beroepsonderwijs en de moeite die veel middelbare scholen hebben om loopbaanoriëntatie goed en praktisch vorm te geven. Tijdens Dromen & Doen komen de havisten in contact met professionals en studenten, zodat ze een goed beeld kunnen vormen van een studie en beroep. Een week lang werken de jongeren in groepjes onder begeleiding van hbo-studenten aan een ‘challenge’, zoals het geven van een les of het halen van de landelijke media. Om de ‘challenge’ tot een succes te brengen zijn de leerlingen een week lang niet op hun eigen middelbare school, maar bezoeken ze bedrijven of zijn ze te vinden op de hogeschool. De week eindigt met een centrale presentatie van de oplossingen van de leerlingen en een schriftelijk eindverslag waarin jongeren reflecteren op hun ervaringen.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt Dromen & Doen vanuit het thema Ondernemen binnen de pijler Jongeren & Maatschappij. Jongeren worden gestimuleerd zich ondernemend op te stellen en ervaringen op te doen die helpen bij het maken van een toekomstige studiekeuze. Er wordt een goede koppeling gemaakt tussen middelbare school, het bedrijfsleven en het hbo. Technolab heeft een goed netwerk in de regio en uit een eerdere pilot blijkt dat scholen, bedrijven en de Hogeschool Leiden meerwaarde zien in het project.


Projecten

>
>