Speaking Minds 2023/2024

Jongereninspraak en -participatie bij armoedebeleid

Projectnaam Speaking Minds 2023/2024
Pijler Jongeren & Maatschappij
Aandachtsgebied Jongeren & Maatschappij
Aanvrager Save the Children Nederland
Bijdrage van Fonds 21 € 100.000

Speaking Minds is een initiatief van de internationale kinderrechtenorganisatie Save the Children. Het initiatief richt zich op het empowerment van praktisch opgeleide jongeren uit gezinnen met een laag inkomen. Deze jongeren krijgen de kans om een actieve rol te spelen in het vormgeven van het armoedebeleid van de gemeente. Tot op heden worden zij vaak over het hoofd gezien bij de beleidsontwikkeling, terwijl juist zij vaak direct worden beïnvloed door beleidsbeslissingen. Door deze groep inspraak te geven, kunnen hun eigen wensen en behoeften worden vertaald naar een gemeentelijk armoedebeleid dat inclusief en doeltreffend is, waardoor de kloof tussen beleid en realiteit wordt verkleind.

Jongerenparticipatie

Volgens het VN-Kinderrechtenverdrag zijn gemeenten verplicht  kinderen en jongeren betrekken bij het maken van beleid over armoede. Veel gemeenten worstelen echter met de uitvoering hiervan. Speaking Minds biedt de helpende hand door gemeenten te faciliteren en trainen. Jongerengroepen van het mbo, vmbo en praktijkonderwijs worden gekoppeld aan beleidsmakers om te discussiëren over actuele vraagstukken waarbij de inbreng van deze doelgroep van onschatbare waarde is. De gemeente stelt relevante beleidsvragen voor, waaruit de jongeren de vraagstukken selecteren waaraan zij willen werken. Het proces omvat veldbezoeken, gesprekken met experts, onderzoek en de presentatie van hun aanbevelingen aan de gemeente. Na afloop van het traject kunnen de deelnemende jongeren blijvend bijdragen aan het versterken van de positie van jongeren in armoede en schulden door ambassadeur te worden van het project.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Speaking Minds legt de nadruk op participatie en inspraak van praktisch opgeleide jongeren, evenals op duurzame betrokkenheid en systeemverandering. De methodologie van Speaking Minds is uitgebreid en doordacht. Door middel van verschillende evaluatieonderzoeken wordt inzicht verkregen in de effectieve elementen, terwijl de opgedane lessen worden vastgelegd in de methodiek. Gedurende het traject staat de meerwaarde voor de deelnemende jongeren centraal. Er wordt regelmatig geëvalueerd, en als de jongeren aangeven onvoldoende uitdaging te ervaren, worden alternatieve of aanvullende opdrachten aangeboden. Het is duidelijk dat het project ook een leertraject is voor de deelnemers; zij dienen niet slechts als instrument voor het verbeteren van het gemeentebeleid.


Projecten

>
>