Money Maker

Jongeren leren omgaan met geld

Eén op de vijf jongeren tussen de 18 en 23 jaar heeft een schuld, zo blijkt uit onderzoek van het Nibud. Een deel kan hierdoor zelfs niet meer naar school en komt in een vicieuze cirkel terecht. Het project Money Maker van De Jonge Krijger helpt jongeren ervoor te zorgen dat er meer geld binnenkomt en er minder uitgaat. De 25 deelnemers leren inzicht te krijgen in hun financiën en worden geholpen bij het vinden van een bijbaan. Een coach houdt een schooljaar lang contact met de jongeren, zodat de balans tussen opleiding en werk wordt bewaakt en de deelnemers gedurende een langere periode bewust worden gemaakt van wat er financieel in en uit gaat.

 

Jongeren maken financieel ondersteuningsplan

Jongeren zonder inkomen komen vaak niet in aanmerking voor schuldhulpverlening. Money Maker maakt de schuldenproblematiek bespreekbaar en draagt op een preventieve wijze bij aan de aanpak ervan. De deelnemers maken samen met de coaches een analyse van de inkomsten en hoe er met dit geld wordt omgegaan, met name als dit nodig is om een opleiding te kunnen volgen. De resultaten hiervan worden gebundeld in een financieel ondersteuningsplan. Daarnaast krijgen deelnemers training in het opstellen van een goed cv en het schrijven van een sollicitatiebrief.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Money Maker wordt uitgevoerd in de regio’s  Utrecht en Rijnmond Zuid Oost. Het is een bewezen succesvol project om jongeren te bereiken en te leren om te gaan met geld. Money Maker sluit aan bij de criteria van het thema Jongeren & Omgaan met geld van Fonds 21. De coaches zijn jong en  bekend met de problematiek, waarmee de organisatie De Jonge Krijger beoogt aan te sluiten bij de doelgroep. De organisatie hanteert een positieve en preventieve visie op het aanpakken van schuldenproblematiek.

Meer informatie

www.jongekrijger.nl


Deze projecten ontvingen eerder steun van Fonds 21Bekijk meer projecten

Stap op de Rode Loper! 2017/2018

Lezen en literatuur voor jongeren

Stap op de Rode Loper! van Stichting Samenleving en Kunst Amsterdam is een landelijk project dat vrij lezen wil stimuleren bij leerlingen in de bovenbouw van het vmbo. Het leesbevorderingsproject bestaat uit educatief lesmateriaal en een evenement in musea en bibliotheken.

Bekijk project

Samen mediawijs & ICT-vaardig!

Jongeren aan de slag met media

Voor het project Samen Mediawijs en ICT-vaardig ontwikkelt Mira Media drie leerlijnen.

Bekijk project