Scholierenprogramma

Jongeren begeleid naar studie

Projectnaam Scholierenprogramma
Pijler
Aanvrager Stichting Giving Back
Bijdrage van Fonds 21 € 25.000

Voor heel veel jongeren is studeren niet vanzelfsprekend. Als niemand in je familie ooit is gaan studeren, aan wie moet een jongere zich dan spiegelen? En wie ondersteunt je bij het maken van studie- en loopbaankeuzes? Stichting Giving Back organiseert mentor- en workshopprogramma’s voor havo- en vwo-leerlingen die niet iemand in hun directe omgeving hebben die hen hier wegwijs in kan maken. Doel van het project is om deze jongeren te begeleiden en te stimuleren bij hun ontwikkeling tot onafhankelijke en verantwoordelijke volwassenen met een rooskleurig toekomstperspectief.

 

Persoonlijke begeleiding

Aan het mentor- en workshopprogramma nemen 125 scholieren uit 4 havo/5 vwo deel uit Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven. Per stad werkt Giving Back samen met gemiddeld drie scholen. De organisatie koppelt de deelnemers aan een mentor die hen coacht in hun persoonlijke ontwikkeling en input levert voor het maken van een goede studiekeuze. Ook volgen de jongeren samen met hun mentoren landelijke workshops die in het teken staan van persoonlijk leiderschap, netwerken, debatteren en studiekeuze. Daarna volgt een binnenlandse reis om jongeren uit hun comfortzone te halen, hun horizon te verbreden en te werken aan zelfstandigheid. In aanvulling op het landelijke programma wordt in iedere stad gemiddeld een keer per maand een aanvullende activiteit georganiseerd, zoals een training of een bezoek aan een lokaal bedrijf.

 

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt dit project vanuit het thema Ondernemen binnen de pijler Jongeren & Maatschappij. Giving Back voert het scholierenprogramma al jaren uit en werkt hiervoor samen met scholen, bedrijfsleven en een grote groep vrijwilligers. Het programma maakt een goede combinatie van een-op-eenbegeleiding en workshops. Deelnemers aan het project zijn ambitieuze jongeren die vaak weinig rolmodellen in de eigen omgeving hebben.

 


Projecten

>
>