Take pART (2019/2020 - 2021/2022)

Jongeren worden partner van Dordrechts Museum

Projectnaam Take pART (2019/2020 - 2021/2022)
Pijler Kunst & Educatie
Aandachtsgebied Kunst & Educatie
Aanvrager Dordrechts Museum
Bijdrage van Fonds 21 € 15.575
€ 18.600
€ 20.355

Musea worden door jongeren vaak gezien als statige plekken waar niks kan of mag. Hardop praten of lachen in een museum, kan dat wel? En als je geen echte kenner bent, mag je dan wel over kunst praten? Take pART is een educatie- en participatietraject voor en door jongeren (15-20 jaar) waar jongeren een jaar lang partner zijn van het Dordrechts Museum. Deze Take pARTners zoeken naar manieren om kunst vanuit een andere invalshoek te benaderen, meer gericht op jongeren en een breed publiek.

 

Fonds 21 steunt dit project met een meerjarige toekenning voor 2019-2020, 2020-2021 en 2021-2022.

Co-creatie

Elk schooljaar nemen vijftien jongeren intensief deel aan Take pART, waarin ze opdrachten in verschillende rollen uitvoeren, bijvoorbeeld als onderzoeker, conservator, vormgever of marketeer. Zij worden begeleid door kunstenaars en (museum-) professionals. Op die manier leren de jongeren over professionele kunst maar ze leren vooral door zelf te doen. De werving van nieuwe deelnemers aan Take pART vindt plaats op scholen, variërend van mbo tot gymnasium. De huidige Take pARTners worden daarbij ingezet als ambassadeurs. De komende jaren zet het project in op co-creatie en participatie in lokale gemeenschappen.

 

Take pART is gestart in 2014 – 2015. Elk jaar vinden activiteiten plaats rondom een thema. Zo stelden de deelnemers in het openingsjaar een eigen tentoonstelling samen rondom het thema ‘De kunstenaar en zijn leven’. Daarnaast maakten de Take pARTners verschillende multimediatours voor het museum en werkten ze mee aan activiteiten en evenementen. Het jaar daarop was het thema ‘Klikken met kunst’. Hierbij werden de Take pARTners gekoppeld aan beeldend kunstenaars, fotografen, geluidskunstenaars, woordkunstenaars en schrijvers. De resultaten zijn opgenomen in een multimediatour door de vaste opstelling van het museum.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Take pART komt voort uit een van de programmaregelingen van Fonds 21. Het project richt zich op jongeren van verschillende onderwijsniveaus en is een bewezen succes. De evaluatie van de eerdere edities van het project, het enthousiasme van het museum en de jongeren en de ervaring van de medewerkers geven vertrouwen dat Take pART de komende jaren opnieuw interessante producten, activiteiten en of tentoonstellingen gaat opleveren.


Dit project maakt onderdeel uit van het dossier:

Dossier: Kunst en Educatie, leren over en met kunst


Projecten

>
>