School des Levens met GOUDen Rand

Jongeren zetten zich in voor hun wijk

Projectnaam School des Levens met GOUDen Rand
Pijler
Aanvrager Stichting Stagehuis
Bijdrage van Fonds 21 € 50.000

School des Levens stimuleert jongeren (16-27 jaar) actief deel te nemen aan de samenleving en voedt hen om verder te durven kijken, luisteren en denken. Het project richt zich op jongeren die opgroeien in een kwetsbare positie. Deze groep heeft thuis te maken met laaggeletterdheid, het ontbreken van digitale vaardigheden en beperkte kennis van het maatschappelijk systeem. Vaak hebben de jongeren geen duidelijke ideeën over hun toekomst. Deelnemers aan het project bedenken en organiseren activiteiten in hun wijk om zo een positieve ervaring op te doen. Ook dragen ze hiermee bij aan de sociale cohesie in de wijk, komen ze zelf sterker in hun schoenen te staan en worden ze solide uitgerust om bewuste positieve keuzes te maken met betrekking tot school, werk en vrije tijd. Het project is een initiatief van stichting Het Stagehuis en wordt uitgevoerd in Den Haag, Den Bosch en Eindhoven.

Inzetten voor de wijk

Jongeren doorlopen een traject van vijf maanden. Dit traject bestaat uit workshops, trainingssessies, werkbezoeken en leren netwerken buiten de eigen comfortzone. Er zijn wekelijkse groepsbijeenkomsten met peer-to-peerbegeleiding en individuele ontwikkelgesprekken met een jongerenwerker. Deze jongerenwerker helpt de jongeren ook met het opzetten van hun activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn activiteiten ter preventie van geweld tegen hulpverleners, het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen en het opzetten van een werkgroep om de weerbaarheid van meisjes in de wijk te vergroten. Bijzonder aan het project is dat jongeren de regie krijgen. In plaats van te doen wat hen door werk, school of maatschappelijk werk wordt opgedragen, krijgen zij de ruimte om te ondernemen en experimenteren. Zij geven hiermee zelf hun traject en activiteiten vorm en worden gestimuleerd hier verantwoordelijk in te nemen.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

School des Levens richt zich op kwetsbare jongeren en biedt hun de mogelijkheid ondernemende vaardigheden te leren, terwijl ze ook iets bijdragen aan hun gemeenschap. De pilot van het project in Den Haag is succesvol gebleken: 70% van de deelnemers was tien maanden na afloop van het project nog steeds actief in de opgezette activiteiten. Gedurende het traject is er sprake van verschillende, complementaire vormen van begeleiding: peer-to-peer, maar ook professionelere begeleiding door jongerenwerkers. School des Levens is echt aanvullend op het reguliere jongerenwerk vanwege de kleinschaligheid, de focus op de door jongeren op te zetten projecten en de intensieve begeleiding die zij daarbij krijgen.

 


Projecten

>
>