Track the Talent Zaanstad

Jongeren in contact gebracht met bedrijfsleven

Projectnaam Track the Talent Zaanstad
Pijler
Aanvrager Stichting Track the Talent
Bijdrage van Fonds 21 € 7.802

De kloof tussen het vmbo, mbo en het bedrijfsleven is veelbesproken. Veel scholieren vinden het lastig om op jonge leeftijd een keuze te moeten maken voor een opleiding of beroep. Met gedemotiveerde jongeren, onbenut talent en zelfs schooluitval tot gevolg. Voor deze groep is het lastig om een baan te vinden. Stichting Track the Talent biedt jongeren tussen de 15 en 25 jaar de mogelijkheid om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Het gelijknamige project brengt jongeren in contact met (top)managers uit het bedrijfsleven, maar ook met onder meer sporters, musici en acteurs. Daarnaast werkt Track the Talent met speciale trainingen aan loopbaanvaardigheden. Het programma zorgt ervoor dat de jongeren een realistische kijk op de arbeidsmarkt krijgen. Onderdeel van Track the Talent is een proefsollicitatie bij een bedrijf, gevolgd door een nabespreking. Ter afronding van het traject ontvangen de jongeren een certificaat.

Track the Talent Zaanstad

Het project Track the Talent wordt onder andere uitgevoerd in Amsterdam, Amersfoort, de Bollenstreek, Utrecht, Haarlem, Haarlemmermeer, Hilversum. Vanaf januari 2017 is daar Zaanstad aan toegevoegd. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat er in 2015 in Zaanstad 1445 voortijdige schoolverlaters waren. Volgens het jaarverslag van Leerplicht/RMC Zaanstreek ligt het percentage voortijdige schoolverlaters op 2,7 procent, waar dit landelijk op 2,1 procent ligt. Track the Talent werkt samen met verschillende scholen en jongerencentra in Zaanstad, waarbij 24 jongeren zijn geselecteerd voor deelname aan het project. De geselecteerde jongeren worden verdeeld in twee groepen en geven zelf aan op welk gebied zij geschoold willen worden. De trainingen worden verzorgd door professionals van de deelnemende bedrijven. De jongeren bezoeken tijdens het project elk tien bedrijven.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt Track the Talent vanuit Jongeren & Ondernemen. De organisatie heeft 10 jaar ervaring met het organiseren van het project. Eerder opgestarte pilots zijn met succes opgezet en ingebed in de lokale infrastructuur. De stichting doet bij de keuze voor een regio een grondig onderzoek naar de slagingskans van het project in de regio. Het project wordt goed afgestemd op de wensen van jongeren, scholen en jongerenwerkers.


Projecten

>
>