Creativiteit bevrijdt (2018 - 2019)

Creatieve workshops voor gedetineerde jongeren

Creativiteit Bevrijdt is een workshop- en maatjesprogramma voor jongeren tussen de 14 en 23 jaar in en na detentie. Het project is een initiatief van Young in Prison, een stichting die jongeren in conflict met de wet helpt positief bij te dragen aan de samenleving door middel van creatieve en sportieve programma’s.

 

Fonds 21 steunt dit project met een meerjarige toekenning voor 2018 en 2019.

Creatieve workshops

In Nederland zitten jaarlijks zo’n twaalfhonderd jongeren in een Justitiële Jeugd Inrichting (JJI), van wie de helft korter dan een maand. Deze jongeren zijn verplicht het dagprogramma te volgen, dat bestaat uit onderwijs of andere activiteiten in het kader van pedagogische vorming. Naast het behalen van een onderwijskwalificatie is het doel van de behandeling om jongeren te stimuleren tot gedragsverandering. Helaas wordt de JJI door veel jongeren als weinig inspirerend ervaren en kampen velen met gevoelens van angst, depressie en gebrek aan perspectief. Ook hebben veel jongeren na vrijlating problemen met het opbouwen van hun nieuwe leven. Creatief Bevrijdt speelt met vier programmaonderdelen in op deze knelpunten. Zo is er onder meer een workshoptraject waarin de nadruk ligt op het ontwikkelen van life skills. Er worden onder meer muziek- en fotografieworkshops aangeboden die worden gegeven door rolmodellen. Ook is een mentor-buddy-programma waarin mentor en jongeren aan elkaar worden gekoppeld op basis van gedeelde interesses en werken aan life skills, zinvolle dagbesteding, het opbouwen van een sociaal netwerk en arbeidstoeleiding. Na vrijlating is er een opleidingstraject waarin jongeren kunnen worden opgeleid tot adviseur. Young in Prison biedt jongeren de mogelijkheid om zelf als maatje voor jongeren in detentie aan de slag te gaan.  

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt Creativiteit Bevrijdt vanuit het thema Cultuur als Middel binnen de pijler Jongeren & Maatschappij. Het project stimuleert jongeren ondernemend te zijn en richting te geven aan een nieuw leven waarin school, zelfstandig wonen en werken een prominente rol spelen. De organisatie werkt met docenten die rolmodellen zijn voor de jongeren. Onderzoek wijst uit dat de aansluiting van het verblijf in justitiële jeugdinrichtingen op de tijd na vrijlating door de jongeren als onvoldoende wordt ervaren en dat Young in Prison deze kloof helpt te overbruggen. Met het programma na vrijlating voorziet Young in Prison in een duidelijke behoefte.


Deze projecten ontvingen eerder steun van Fonds 21Bekijk meer projecten

Theaterfestival Boulevard 2017

Hét zomerfestival van ’s-Hertogenbosch

Theaterfestival Boulevard is hét zomerfestival van ’s-Hertogenbosch. Elf dagen lang kunnen liefhebbers zich onderdompelen in het gevarieerde aanbod van theater, dans, muziektheater, muziek en kunstvormen die niet in een hokje geplaatst kunnen worden.

Bekijk project

Graphic Matters

Festival in teken van grafisch ontwerp

Het tweejaarlijks festival Graphic Matters in Breda, voorheen bekend als Graphic Design Festival, staat volledig in het teken van grafische vormgeving.

Bekijk project