Your story, my story - our stories (YSMSOS) 2

Mbo-studenten verkennen film en theater

Projectnaam Your story, my story - our stories (YSMSOS) 2
Pijler Kunst & Educatie
Aandachtsgebied Programma: Kunsteducatie voor mbo'ers
Aanvrager Theater De Lieve Vrouw
Bijdrage van Fonds 21 € 24.918

In 2019 startten Theater De Lieve Vrouw en ROC Midden Nederland, beide in Amersfoort, met steun van Fonds 21 het pilotproject Your Story, My Story – Our Stories (YSMSOS). Duizend studenten van het ROC konden hierin kennismaken met diverse theatervoorstellingen in Theater De Lieve Vrouw. De pilot had tot doel om reflectieve kunsteducatie aan een grote en brede groep studenten – van automotive, bouw en media tot tech en welzijn – van verschillende niveaus en leerjaren te bieden. De uitvoering van deze pilot is geslaagd te noemen: docenten zijn getraind, theatervoorstellingen bezocht, er is een klankbordgroep van studenten samengesteld, er is vorm gegeven aan het nagesprek en er zijn verwerkingsopdrachten bedacht. Ook is het aantal te bereiken studenten gehaald: om precies te zijn 1001 mbo’ers hebben kennis gemaakt met de facetten van theater. Besloten is dan ook om het project voort te zetten en verder te verdiepen en verbreden. Opnieuw met steun van Fonds 21. 

Theater en film

Naast theater leent ook film zich uitstekend voor het trainen van kritisch denken en het versterken van een positief zelfbeeld. Er zijn dan ook zes filmtitels toegevoegd aan het tweede deel van YSMSOS. De film- en theatervoorstellingen worden door de studenten samen met docenten voorbereid, bezocht en nabesproken. Ook nu wordt er een klankbordgroep samengesteld, bestaande uit mbo-studenten. Zij verzorgen samen met de gezelschappen en filmmakers de introductie op de voorstelling en organiseren het nagesprek in de zaal. Ook is er een nabespreking in de klas en voeren ze een creatieve verwerkingsopdracht uit. YSMSOS richt zich op studenten uit alle jaargangen, waarbij het accent per jaar wordt verlegd. In het eerste leerjaar ligt de focus op waarneming en kritisch leren kijken, in jaar twee op het vormen van een mening en in het laatste jaar op verdieping in kunstthema’s en inhoudelijke onderwerpen. In alle leerjaren wordt er gewerkt aan inter- en intrapersoonlijke vaardigheden. Zo staat in ‘Your Story’ het verhaal en perspectief van de ander centraal. Bij ‘My Story’ wordt door film en theater vooral de relatie met het eigen verhaal van de studenten gelegd. Tot slot wisselen de studenten bij ‘Our Stories’ de indrukken en verhalen met elkaar uit.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt dit project binnen het programma Kunsteducatie voor mbo’ers. Met dit programma willen we verandering brengen in de huidige situatie waarin mbo-studenten vanuit school nauwelijks met kunst en cultuur in aanraking komen, en kunstinstellingen aanmoedigen om kwalitatief kunsteducatieaanbod te ontwikkelen voor mbo’ers. Het project Your Story, My Story – Our Stories bereikt een grote en brede groep mbo-studenten uit alle leerjaren. Er worden klankbordgroepen samengesteld met studenten van verschillende opleidingen, die meedenken over de inhoud van het programma en de voor- en nabesprekingen. Ook kiest het project voor voorstellingen met maatschappelijke thema’s die burgerschap en de loopbaan van de studenten raken. Lees het het online magazine.


Dit project maakt onderdeel uit van het dossier:

Dossier: Kunst en Educatie, leren over en met kunst


Projecten

>
>