Tekkie Worden Workshops

Jongeren maken kennis met IT

Projectnaam Tekkie Worden Workshops
Pijler
Aanvrager Positive Society
Bijdrage van Fonds 21

Tekkie Worden Workshops is een buitenschools project voor jongeren tussen de 15 en 18 jaar. Het is een initiatief van Positive Society, de stichting achter Studiezalen. Studiezalen biedt laagdrempelige studielocaties in Amsterdam voor scholieren en studenten die thuis niet de rust en veiligheid hebben om aan hun studiewerk te zitten. Tekkie Worden Workshops laat deelnemers aan Studiezalen kennismaken met IT en geeft hun een basis mee in ondernemerschap en mediawijsheid. Het project is een samenwerking met tekkieworden.nl, een gids voor studeren en werken in tech, en met FutureNL, een ontwikkelaar en aanbieder van lesmateriaal en workshops in digitale geletterdheid voor het primair en voortgezet onderwijs.

Workshops

Tekkie Worden bestaat uit zes workshops van twee uur die worden gegeven door iemand met een achtergrond in IT en met didactische ervaring. De workshops zijn adaptief van opzet; de inhoud is afgestemd op de behoeften van jongeren en nieuwe technologische ontwikkelingen. Rode lijn is het uitvoeren van een opdracht, zoals het bouwen van een webshop. Door zelf deze technische vaardigheden te ontwikkelen krijgen jongeren inzicht in de ‘achterkant’ van IT en in hun eigen mogelijkheden. Tijdens het project is veel ruimte voor reflectie over de invloed van technologie op het leven van jongeren.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt dit project vanuit het thema Mediawijsheid binnen de pijler Jongeren & Maatschappij. Tekkie Worden Workshops is een buitenschools project voor jongeren die over het algemeen weinig in aanraking komen met de makerskant van tech. De inhoud van de workshops zit goed in elkaar, waarbij de jongeren toewerken naar iets tastbaars in de vorm van bijvoorbeeld een webshop. Daarnaast is er veel aandacht voor reflectie op leren, de invloed van techniek en media en voor ondernemerschap.

 


Projecten

>
>