Jouw Opstelling Voor Succes

Jongeren aan het werk

Projectnaam Jouw Opstelling Voor Succes
Pijler
Aanvrager Young UP
Bijdrage van Fonds 21 € 45.000

‘Jouw opstelling voor succes’ is een begeleidingstraject in Rotterdam voor beroepsoriëntatie voor jongeren tussen de 18 en 30 jaar. Het project van Young Up begeleidt jongeren naar werk door een combinatie aan te bieden van workshops, individuele coaching, praktijkervaring en netwerkbijeenkomsten. De loopbaanontwikkeling wordt voor de jongeren inzichtelijk gemaakt door gebruik te maken van metaforen uit de voetbalwereld.

Aan het werk

Hoewel de werkloosheid in Nederland de afgelopen jaren is gedaald, blijft de Rotterdamse regio achter. Onder de werkloze groep in Rotterdam zijn relatief veel jongeren met een migrantenachtergrond vertegenwoordigd. ‘Jouw opstelling voor succes’ helpt deze jongeren met het vinden en behouden van een passende baan. Het project begint met workshops waarin de jongeren onder meer een cv opstellen en een persoonlijke videoboodschap opnemen. Daarna worden de jongeren gekoppeld aan een maatje en gaan ze actief solliciteren. Ook bezoeken ze netwerkbijeenkomsten om contacten te leggen met potentiële werkgevers. In het laatste deel van het traject ligt de focus op het behouden van de baan. De resultaten uit eerdere edities van het project laten zien dat de gekozen werkwijze van het project succesvol is.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt ‘Jouw opstelling voor succes’ vanuit het thema Ondernemen binnen de pijler Jongeren & Maatschappij. Young Up is een kleine maar professionele organisatie. Het project bestaat uit zowel persoonlijke begeleiding als het organiseren van workshops en netwerkbijeenkomsten.  Door deze intensieve, allesomvattende en praktijkgerichte aanpak kan duurzame gedragsverandering bereikt worden. Eerder behaalde Young Up hiermee mooie resultaten, 76 procent van de deelnemers stroomde uit naar werk en 80 procent hiervan werkt nog steeds.


Projecten

>
>