Foto: Marco De Swart

Er Was Eens 2017/2018

Landelijke verhalenwedstrijd voor jongeren

Er Was Eens is een landelijke verhalenwedstrijd voor jongeren op vmbo, mbo (niveau 2-4) en hbo (Pabo). De wedstrijd wordt georganiseerd door Passionate Bulkboek, dat activiteiten ontwikkelt met als doel jongeren te interesseren voor culturele uitingen in het algemeen en letteren in het bijzonder. Jongeren worden zowel bereikt via educatieve projecten in het onderwijs als via activiteiten in de vrije tijd. Voor Er Was Eens ontwikkelt Passionate Bulkboek lesmateriaal en werkboeken, waarmee de docenten en de leerlingen toewerken naar de wedstrijd.

Wie schrijft het beste verhaal?

De doelen van het project zijn naast het enthousiasmeren van jongeren voor het omgaan met taal, het stimuleren van het analytisch vermogen, reflectie en nauwkeurig formuleren in de Nederlandse taal. Ook wil het project literaire competenties stimuleren, zoals het schrijven en opmaken van recensies, egodocumenten en verhalen. In aanloop naar de verhalenwedstrijd krijgen de jongeren gastlessen van professionele schrijvers als Natasza Tardio, Alex Boogers en Ernest van der Kwast. In de loop van het traject sturen de leerlingen hun verhalen in, waarna een jury de vijf beste inzendingen selecteert. Deze verhalen worden gebundeld en tijdens de finale aan het publiek gepresenteerd. Met deze editie van Er Was Eens wil Passionate Bulkboek landelijk drieduizend jongeren bereiken.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt dit project vanuit het thema Taalvaardigheid binnen de pijler Jongeren & Maatschappij. Passionate Bulkboek heeft veel ervaring met het organiseren van literaire evenementen voor jongeren. Leesbevordering en bovenal leesplezier is wat de organisatie in alle evenementen uitdraagt. De organisatie is goed op de hoogte van wat de doelgroep beweegt en speelt daar op in. Met de keuze van de auteurs voor de gastlessen blijkt dat de organisatie goed aansluit op de belevingswereld van jongeren. Positief is ook dat het project aansluit op de kerndoelen en curricula van scholen.


Deze projecten ontvingen eerder steun van Fonds 21Bekijk meer projecten

November Music 2016

Muziek van nu door de makers van nu

November Music is een jaarlijks terugkerend internationaal festival op het gebied van actuele muziek dat wordt gehouden in Den Bosch. November Music gaat dwars door genres heen met muziek van nu door de makers van nu.

Bekijk project

Mijn Eerste Bijbaan - Plus

Succesvol naar je eerste bijbaan

Mijn Eerste Bijbaan – Plus is gericht op het vergroten van kansen van jongeren op de arbeidsmarkt. Het doel is om jongeren hun eerste bijbaan als een succes te laten ervaren en daarmee de kloof tot de arbeidsmarkt te verkleinen.

Bekijk project