Ik draag dus ik ben

Workshoptraject over identiteit

Projectnaam Ik draag dus ik ben
Pijler
Aanvrager Stichting DWDW
Bijdrage van Fonds 21

‘Ik draag dus ik ben’ is een workshoptraject voor jongeren dat afsluit met een theatervoorstelling over identiteit. Het project richt zich op jongeren in Groningen die begeleid wonen. ‘Ik draag dus ik ben’ is een initiatief van stichting De Wijk De Wereld, dat buurtbewoners met verschillende achtergronden in verbinding wil brengen met cultuur. Met het project wil de stichting begrip kweken voor jongeren die begeleid wonen en bijdragen aan de zelfredzaamheid van deze jongeren. Omdat het project zich richt op een kwetsbare doelgroep wordt er samengewerkt met hulpverleners van jeugdhulpinstelling Elker.

Theatervoorstelling

Jongeren die begeleid wonen hebben veelal een afwijkend levensverhaal. ‘Ik draag dus ik ben’ wil laten zien dat het contrast tussen een ‘normaal’ leven en het leven van de jongeren niet zo groot is als vaak wordt gedacht. In een theatervoorstelling vertellen de jongeren hun verhaal, waarbij kleding en identiteit en de wisselwerking daartussen centraal staan. Vier weekenden lang werken de jongeren aan een kostuum in naaiateliers, waarna zij samen met de regisseur en begeleiders bepalen welke rol in de productie het beste bij hen past. Vervolgens werken zij gezamenlijk in verschillende workshops toe naar de première. Deelname aan het project laat de jongeren zien wat er allemaal mogelijk is en stimuleert zo ondernemerszin en eigenaarschap over hun eigen toekomst. Door de jongeren in het hele productieproces eigenaar te maken leren zij over het vak van bijvoorbeeld ontwerper, productie of publiciteit.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt dit project vanuit het thema Ondernemen binnen de pijler Jongeren & Maatschappij. ‘Ik draag dus ik ben’ is een project dat qua vorm, inhoud, doelstellingen en doelgroep goed past bij Fonds 21. Het project is opgebouwd rondom professionele begeleiding; zowel op artistiek niveau als op didactisch/maatschappelijk niveau. Het project vergroot het sociale netwerk van de jongeren, draagt bij aan het verhogen van het gevoel van eigenwaarde en geeft hen grip op eigen toekomst.

 


Projecten

>
>