Van High Impact Crimes naar High Impact People

Aanpak bestrijding jeugdcriminaliteit

Projectnaam Van High Impact Crimes naar High Impact People
Pijler Jongeren & Maatschappij
Aandachtsgebied Jongeren & Maatschappij
Aanvrager Stichting Biography Foundation
Bijdrage van Fonds 21 € 75.000

De Top1000 is een aanpak van de gemeente Amsterdam die zich richt op het terugdringen van delicten met een hoge impact en drugshandel-gerelateerde delicten gepleegd door jongeren. Het gaat om relatief jonge jongens en meiden (tussen de 14 – 20 jaar), vaak met een biculturele achtergrond die vatbaar zijn voor criminaliteit en die bereid zijn extreem geweld in te zetten. Een groep bovendien die moeilijk te bereiken is. Jongeren uit de Top1000 worden langdurig begeleid door zogeheten regisseurs van instanties als politie, justitie, openbaar ministerie en reclassering. Het project ADAMAS koppelt deze regisseurs aan de Credible Messengers (CM), een groep die bestaat uit ervaringsdeskundigen, criminologen en psychologen. Deze professionals kennen de straat en komen op voor jongeren die nu niet of nauwelijks gehoord worden. Het zijn informele leiders die ingebed zijn in de wijken, de taal van de straat kennen, het pad van criminaliteit zelf belopen hebben, of er dicht tegenaan hebben geleefd en daardoor weten wat de verleidingen zijn en wat ervoor nodig is om eruit te blijven of eruit te stappen.

Credible Messengers

De aanpak van ADAMAS omvat onder meer het opleiden van Credible Messengers, dit gebeurt in samenwerking met Your Lab en het Actiecentrum Veiligheid van Zorg van de Gemeente Amsterdam. De aanpak blijkt na een pilot van twee jaar zeer succesvol. Zij worden gekoppeld aan de regisseurs van de Top1000, lopen met elkaar mee en reflecteren op elkaars aanpak. Elk van de CM’s bereikt en betrekt gemiddeld tien jongeren. ADAMAS wordt door het Ministerie van Justitie gezien als de meest adequate aanpak om jeugdcriminaliteit tegen te gaan. Naast het opleiding van de CM’s, bestaat het project ook uit het begeleiden van jongeren en het aanbieden van straatcolleges.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

ADAMAS is een gedegen en bewezen programma voor een doelgroep die op andere manieren niet of nauwelijks te bereiken is. Binnen het programma hebben elementen als peer-2-peer coaching, het werken met rolmodellen, empowerment en community building een prominente rol. Het project kent een combinatie van een fysieke (ontmoetings)plek, preventieve activiteiten, opleiding en programma’s die aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep. Daarnaast worden, indien noodzakelijk geacht, individuele begeleidingstrajecten vormgegeven met forensische instanties.


Projecten

>
>