SchoolAcademy

Jongeren halen startkwalificatie

Projectnaam SchoolAcademy
Pijler
Aanvrager StreetPro
Bijdrage van Fonds 21 € 45.000

SchoolAcademy is een les- en coachingsprogramma voor Amsterdamse jongeren tussen de 16 en 23 jaar die dreigen uit te vallen of zelfs helemaal niet meer naar school gaan. Het doel van het project is om deze jongeren te begeleiden naar een passende opleiding om hun startkwalificatie te behalen. In het initiatief van stichting StreetPro is aandacht voor het vergroten van zelfinzicht en voor het trainen van diverse vaardigheden, zoals studievaardigheden en werknemersvaardigheden. SchoolAcademy biedt maatwerk en gebruikt oplossingsgerichte methodieken die nauw aansluiten op de belevingswereld van de jongeren.

Programma

SchoolAcademy bestaat uit een achtweeks programma. Elke deelnemer krijgt een persoonlijke coach en heeft wekelijks een coachingsgesprek. Binnen het programma wordt gewerkt aan de hand van vijf thema’s: talentontwikkeling, loopbaanoriëntatie, werk en stage, loopbaan- en persoonlijke vaardigheden en vaardigheden op het gebied van Nederlands en rekenen. Onderdeel van het programma is ook het bezoeken van bedrijven, scholen, musea en (educatieve) instellingen. Doel daarvan is niet alleen om de jongeren kennis te laten maken met verschillende soorten werk, maar ook om een brede blik op de maatschappij te stimuleren. Ook volgen de jongeren gemiddeld twee uur per week bijles. Het programma sluit af met een feestelijk moment waarin aandacht wordt besteed aan de groei die iedere jongere heeft doorgemaakt. Tot een jaar na afsluiten van het traject onderhoudt de nazorgcoördinator van StreetPro regelmatig contact met de deelnemers en school om zicht te houden op de voortgang. Doel van SchoolAcademy is om minimaal honderd voortijdige schoolverlaters (terug) te begeleiden naar een passende opleiding .

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt dit project vanuit het thema Ondernemen binnen de pijler Jongeren & Maatschappij. SchoolAcademy richt zich op kwetsbare jongeren in de regio Amsterdam. Stichting StreetPro voert het programma al geruime tijd uit. Sinds de start van het project is 77% van de deelnemers begeleid naar opleiding of werk. Het programma zit goed in elkaar, met een heldere visie op begeleiding, aandacht voor diverse vaardigheden en veel ruimte voor maatwerk per deelnemer.

 


Projecten

>
>